"Védőhatalmi státus Székelyföld felett"

2006. március 10., 09:00 , 269. szám

A magyar állam gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld felett – ezzel a felkéréssel fordult nyílt levélben Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

A kérést az indokolja, hogy a romániai hatóságok ez idáig a Székelyföld autonómiájára irányuló minden kezdeményezést visszautasítottak, nem vették, és nem veszik figyelembe jogkövetelésüket, az Európai Parlament felszólítását, az Európa Tanács határozatait.

A Székely Nemzeti Tanács elnöke azért fordul Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, hogy Magyarország kormánya tegyen eleget a nemzetközi dokumentumok értelmében az anyaországot megillető hatásköreinek, valamint alkotmányos kötelességének.

Ennek értelmében támogassa az ENSZ Biztonsági Tanácsa és Közgyűlése előtt a székelység közakaratát Székelyföld autonómiájára, kössön nemzetközi megállapodást Romániával Magyarország védőhatalmi státusának gyakorlására Székelyföld felett, és mint az Európai Unió tagja, Magyarország igényelje az Európai Bizottság támogatását Székelyföld autonóm státusának rendezéséhez, továbbá a történelmi Székelyföld eurorégióvá történő minősítéséhez – fogalmaz Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz írt levelében Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. (radio.hu)