2006. április 21.

2006. április 21., 10:00 , 275. szám

"Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság." Korinthusba írt második levél 3,17

Kedves Testvérek!

Az Isten Lélek - mondja Pál apostol, és ez azt jelenti, hogy Isten nem anyag, hanem szent Lélek. A Lélek által van jelen mindenütt az Istenség. Ahol pedig jelen van a Lélek, ott jelen van a szabadság is.

Az istenhit szabadságot ad, szabadságot a bűntől, szabadságot a sátántól. A megváltott ember nincs többé a sötétség hatalma alá rekesztve. Bátran nemet tud mondani a kísértésre, és tud szabadon élni. A megváltott ember szabad az engedelmességre, és engedelmeskedik is Isten parancsainak. Életében ez a legfontosabb erkölcsi útirány: cselekedni a Bibliában leírt parancsolatok és rendelések szerint. Nem sodródik az élettel, nem sodródik a sátáni indulatok között ide és oda, hanem szilárdan áll. Istenfélelemben jár, Jézus Krisztus példaadása szerint cselekszik.

A Krisztus követésnek azonban van feltétele: az, hogy bennünk legyen Isten Szentlelke. Kedves Testvéreim, kérjünk és vegyünk Szentlelket az Úrtól! Miután a tanítványok találkoztak a feltámadott Megváltóval, alkalmasak lettek a Szentlélek befogadására. Mi is találkozhattunk a feltámadott Jézussal. A Húsvét ünnepén örvendeztünk és ujjongtunk a feltámadás örömhírének meghallásakor. Most, következő lépésként, kérjük a Szentlelket!

Szeretett Testvéreim, hagyjuk el a félelmet és a bűnös életet! Térjünk Istenhez, aki elküldte értünk Jézus Krisztust! Jézus meghalt a kereszten, hordozva bűneinket; és feltámadt, hogy azt a megigazulást, amit halálával megszerzett, nekünk ajándékozza. Megszabadított a rabszolgaságból, ne éljünk hát félelmek, rettegések és lelki gyötrelmek között! Éljünk szabadon, mert részesülünk az üdvösségben, hiszen szívünkbe árad Isten szeretete és Szentlelke, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság!

Ámen!

Kovács Attila