Egyre népszerűbb a földrajz

2006. május 5., 10:00 , 277. szám

Április 29-én a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) földrajzvetélkedőt rendezett a Beregszászi 8. Számú Középiskolában, melyen közel száz középiskolai, gimnáziumi és líceumi tanuló vett részt. A megye magyarlakta régióiból érkező diákok száma közel duplája volt a tavalyinak, ami a tantárgyi vetélkedő növekvő népszerűségéről tanúskodik.

A vetélkedőt megnyitó dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a földrajz népszerűségének, oktatása presztízsének emeléséhez nagyban hozzájárult, hogy a KMPSZ tíz éve elindította ezt a vetélkedősorozatot, a kárpátaljai iskoláknak sikerült bekapcsolódniuk a Kárpát-medencei földrajzvetélkedők sorozatába, ott jó eredményeket elérni. Elősegítette ezt a földrajz szak elindítása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az, hogy a vetélkedőn első helyezéseket elért végzősök pluszpontokat kapnak a főiskola azon szakára való felvételizéskor, amelyen van földrajzvizsga.

Izsák Tibor, a vetélkedő levezető elnöke, a Rákóczi-főiskola tanára a földrajz sokoldalúságát hangsúlyozta, melynek ismerete elősegíti a többi tantárgy elsajátítását is.

Az első helyezettek a következők: 7. o.: Varga Sándor (Nagydobronyi Református Líceum (NRL)); 8. o.: Pallay Ferenc (Beregszászi Magyar Gimnázium (BMG)); 9. o.: Lénárt Julianna (Szernyei Általános Iskola); 10. o.: Horváth Zoltán (Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola); 11. o.: Ricsei Viktor (Mezőkaszonyi Középiskola). A gimnáziumok VI-VIII.-os diákjai és a líceumok tanulói választhattak természeti, illetve gazdasági földrajz között. Az első helyeken Fischer Gabriella, a BMG VI. évfolyamának diákja és Fekete Gábor, az NRL I. évfolyamos tanulója végzett. A gimnáziumok és a líceumok végzősei között Badó Zoltán (NRL) szerezte meg a győzelmet.

Baráth József