Kölcsey Esték: A kisdednevelés kárpátaljai története

2006. május 12., 10:00 , 278. szám

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kollégiumának filmklubjában tartott érdekes előadást Reho Anna, a főiskola tanára A kisdednevelés kialakulása és fejlődése Kárpátalján 1836-1918címmel. Környékünkön először 1845-ben, a ma Romániához tartozó Máramarosszigeten nyílt óvoda. Ungváron az 1859-ben létrejött Gizella-ház néven ismert iskola épületében hozták létre az első kisdednevelő intézményt 1862-ben, Munkácson 1878-ban nyílt az első óvoda. Beregszászban 1880-ban hozott létre óvodát az Országos Kisdedóvó Egyesület. A Brunszvik Teréz grófnő által elindított magyarországi óvodaalapítási mozgalomnak köszönhetően 1914-ben már 185 kisdedóvoda működött a jelenlegi Kárpátalja területén.

A tanárnő, összehasonlítva a jelenlegi óvodahálózatot a száz évvel ezelőttivel, sok tekintetben visszafejlődést lát. Ma például sok olyan óvodánk van, ahol egyetlen szakképzett óvónő sem dolgozik, illetve nagy a visszaesés az óvónők anyagi megbecsülésének terén is.

dózsa