Községháza két falu határán

Két falu, két cím - egyazon épület

2006. augusztus 4., 10:00 , 290. szám

Ahogy egy házasságkötés felbontását, úgy két falu "különválását" sem egyszerű véghezvinni, ha nincs közös akarat az érintett felek között. Példa erre az ungvári járási Szürte és az önállósult Téglás esete, melyek immár második éve nem tudnak pontot tenni vitás kérdéseikre.

Szürte egykori társközsége, Téglás 2004-ben alapított önálló helyi tanácsot. Ekkor közös megegyezéssel Tégláshoz került a község területén lévő valamennyi középület: óvoda, kultúrház, orvosi rendelő. Cserébe a Szürtei Községi Tanács maradt eredeti helyén, abban a kétszintes épületben, mely községházának épült 1969-1971 között. Ennek költségét a szürtei tanács és a helyi Népek Barátsága Kolhoz állta kétharmad-egyharmad arányban. A szürtei tanács ma is itt található, az időközben önállósult téglási tanács 2004 óta a helyi óvoda épületének felső emeletén működik.

A rendszerváltást követően az ungvári járási községi tanácsok területén lévő középületek az Ungvári Járási Tanács tulajdonába kerültek, majd 1993-ban a hatályos törvények értelmében átadták a helyi tanácsoknak. Két évvel később azonban a szürtei községháza esetében bírósági döntés született arról, hogy az épület kerüljön vissza a járás tulajdonába (a bírói végzés ellen a szürtei tanács több esetben is fellebbezett). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az épület alsó szintje egy magánvállalat, az egykori kolhoz jogutódjának birtokát képezi.

A járási tanács az elmúlt 11 évben többször is foglalkozott a szürtei községháza épületének kérdésével, de érdemi döntés mindeddig nem született. A szürtei tanács nemrég ismételten kérte: a járás adja át a községnek az immár 35. éve tanácsházaként funkcionáló épületrészt. A tanács ez esetben saját költségen felújítaná az időközben jócskán lelakott ingatlant. A téglási tanács ugyanakkor "jussát" követeli az épületből, mondván: az Téglás területén helyezkedik el.

Azt, hogy a két község között hol húzódik a mezsgye, nem egyszerű eldönteni. A téglási tanácselnök szerint egy 2004-es járási tanácsi határozat megszabta az érvényes mezsgyevonalat, és a kérdéses telek már Tégláshoz tartozik. A szürtei tanács vitatja a határmegvonás törvényességét, mivel a járási tanács figyelmen kívül hagyta a helyi tanács ide vonatkozó javaslatát, továbbá a megyei tanács nem hagyta jóvá a Szürte és Téglás községek mezsgyeszabásáról szóló járási határozatot.

Egyelőre tehát a faluközi mezsgyét illetően sincs konszenzus a felek között. A szürtei tanácsi épület pedig épp a két falunévtábla közötti telken épült, így problémás eldönteni, melyik községhez is tartozik. Kialakult egy olyan jogi nonszensz, hogy maga az épület a Téglás, Szent István utca 138. címen van hivatalosan bejegyezve, míg annak felső emeletén a Szürte, II. Rákóczi Ferenc utca 2. címen működik a szürtei tanács.

A napokban a járási tanács napirendre tűzte a szürtei községháza épületének átadását a helyi tanácsnak. A határozat elfogadásához 32 igen szavazatra lett volna szükség, ennyi azonban nem jött össze.

- Sajnálatosnak tartom, hogy a szürtei illetőségű járási képviselők közül ketten jelen sem voltak az ülésen, nem álltak ki saját választóik érdekei mellett - kommentálja a történteket Puskár Árpád, Szürte polgármestere. - Ugyancsak sajnálatos, hogy 12 éve, amióta a község polgármestere vagyok, még egyetlen olyan javaslatot sem hagyott jóvá az ungvári járási képviselőtestület, mely Szürte érdekét szolgálta volna. Községünk önellátó, nem szorul állami dotációra, sőt, évente tízezrekkel gyarapítja a járási költségvetést. A községnek Téglás különválásával egyetlen középülete sem maradt. A községháza épülete sürgős felújításra szorul, amit saját költségen elvégeznénk, ha tulajdonul kapnánk az általunk használt részt. Önerőből most orvosi rendelőt építünk, ezzel egy időben községházára is már nem futja.

Szűcs Sándor, Téglás polgármestere kiáll amellett, hogy az épület a téglási tanács területén van, tehát az a falué, ugyanakkor nem ellenzi az épület igazságos elosztását. "Kategorikusan ellenezzük, hogy a járás átadja a szürtei tanácsnak az épület felső szintjét. Ugyanilyen jogon Téglás is helyet követel a maga községházájának. Távlati tervünk, hogy a téglási katolikus templommal szemben lévő régi óvodaépületben működtessük a tanácsi hivatalt. A Szent István utcai ingatlanból mi csak néhány szobát kérünk, hogy azt haszonbérbe adva pénzhez jussunk és beruházásra fordítsuk. Azt is felajánlottuk, hogy a két tanács ideiglenesen működjön egy épületben, ám ezt nem fogadta el a szürtei tanács" - mondja Szűcs Sándor.

Az Ungvári Járási Tanács elnöke, Mihajlo Fedinec lapunk kérdésére elmondta: továbbra is napirenden tartják a szürtei tanácsháza épületkérdését, és amint sikerül megfelelő helyet találni a téglási községházának, ismét szavazásra bocsátják az épületátadást a szürtei tanács részére.

Popovics Zsuzsanna