Kárpát-medencei Háló Találkozó

2006. október 6., 10:00 , 299. szám

A Háló Egyesület a magyar katolikus közösségeket összefogó szervezet, mely évente szervez helyi, regionális, országos és Kárpáti-medencei találkozókat.

A 2006. évi nagytalálkozó Erdélyben, Nagyváradon zajlott. Maroknyi kárpátaljai csapattal indultunk a nevetleni határátkelőn szeptember 21-én, hogy másik 300 magyarral erősítsük egymást nemzeti és vallási identitásunkban. Mindezt változatos programok segítségével tettük: ismerkedtünk a vendéglátó várossal, a keleti és nyugati rítus imádságaival, kiscsoportos beszélgetésekben egymással. Két előadást is megvitattunk: Msgr. Fejes Rudolf Anzelm, a premontrei rend apátja a kitartásról és az állhatatosságról mint elérhető erényekről szólt, P. Hortobágyi Cirill OSB. pannonhalmi perjel az önkéntességről, elkötelezettségünkről beszélt. A szentliturgiákon Tempfli József nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök prédikált, a záró liturgián pedig Anselm Grün németországi bencés szerzetes. A Hálóban egyensúlyban van a lelki feltöltődés azzal, ahogy az embernek két lábbal kell a földön járnia. Ezért munkacsoportokat alkotva foglalkoztunk a pedagógusok és a kisvállalkozók napi gondjaival, beszéltünk kulturális kincseink megőrzéséről, közösségépítésről, praktikus szemmel a pályázatírásról, a médiában való részvételünkről. Külön öröm, hogy ebbe a munkába lelkesen kapcsolódnak be felnőtt fiatalok is.

Az egyesület, a közösség nyitott! Kárpátaljai találkozót is szervezünk 2007. március 9-11-én. További információk: (41) 68242.

Orosz Rita