Százéves a salánki görög katolikus templom

2006. november 17., 09:00 , 305. szám
Romzsa Tódornak avattak emlékművet Salánkon

Az 1500 főt tömörítő salánki görög katolikus gyülekezet számára kivételes ünnepnap volt a múlt szerda: ekkor ünnepelték a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templomuk 100. születésnapját búcsúnap keretében. Ez alkalomból sor került a templom új áldozati oltárának felszentelésére, majd felszentelték a gyülekezet új közösségi házát, Romzsa Tódor szobrát és a Gálok kútja nevű forrást is. Az ünnepségen több mint ezer helyi és más településekről érkezett hívő vett részt. A szentliturgiát Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora, Szabó Konstantin, az Ungvári Romzsa Tódor Papi Akadémia prefektusa, Levcsenkó Róbert helyi görög katolikus parochus, valamint a más településekről érkezett, kárpátaljai és anyaországi görög és római katolikus paptestvérek végezték.

A templom bejáratánál Milan Sasik püspök megszentelte a Mihály és Gábriel arkangyalokat ábrázoló csodálatos ikonokat - készítője Trella Tibor erdélyi teológus -, majd az ikonosztázionon található, az augusztusi máriapócsi zarándoklatról gyalogosan hozott Szűzanya-ikont. Szent Pál apostol Zsidókhoz írott leveléből és Szent Lukács evangéliumából hangzott fel ünnepi olvasmány, majd kezdetét vette az oltár ünnepélyes felszentelése, melynek faragott elemeit Molnár Sándor gyulai, a többi részt pedig Krizs János salánki mester készítette. Az oltár négy sarkát a négy evangélista képe díszíti. Milan Sasik 3 poharat áldott meg - az elsőben tiszta víz, a másodikban bor, a harmadikban pedig rózsavíz volt -, majd a többi paptestvérrel szertartásosan megtisztították és szent műróval áldották meg az oltárt (ez 33 féle növényből összefőzött olaj, melyet a püspök nagycsütörtökön áld meg).

A szentáldozást követően az ünneplő sokaság az új közösségi házhoz vonult, melyet Sasik püspök áldott meg. Ezután került sor az 1947-ben, 36 évesen vértanúhalált halt Romzsa Tódor görög katolikus püspök szobrának avatására (készítői Pólin Elek és Pólin Béla fafaragók). Milan Sasik a szovjet csapatok bevonulását követő megtorlásokról, Romzsa Tódor püspök vértanúságáról beszélt, aki haláláig hű maradt Istenéhez, egyházához és népéhez, nem működött együtt a megszálló hatalommal. A szoborfelszentelést követően miroválásra került sor, majd a püspök atya felszentelte a község tulajdonában lévő, a közelmúltban Jantskij László helyi vállalkozó által rendbe hozott Gálok kútja nevű forrást.

F.Zs.