20 éves az Aranykalász

Jubileum Nevetlenfaluban

2007. május 4., 10:00 , 329. szám
Az ünneplő közönség

A nagyszőlősi járási Nevetlenfaluban megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a település büszkeségének számító Aranykalász Dal- és Táncegyüttes. A község kultúrházában megtartott rendezvényre a megye több járásából és a szomszédos Romániából is érkeztek ünneplők.

A szép számban összegyűlt ünneplőket Kosztya Margit, a nevetleni kultúrház, egyben az Aranykalász vezetője köszöntötte, többek között Nevetlenfalu romániai testvértelepülése, Halmi képviseletében dr. Incze Lajos polgármestert és Tatár György alpolgármestert, Jurij Glebát, a megyei állami közigazgatási hivatal művelődési osztályának vezetőjét, Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, megyei tanácsi képviselőt és Milován Jolánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, járási képviselőt, Barta Józsefet, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnökét, Raisz Évát, a járási közigazgatási hivatal elnökhelyettesét és Juhász Vaszilt, a járási kultúrügyosztály vezetőjét. A folytatásban figyelmeztetett arra, hogy "Minden nemzetnek a saját népdala, néptánca egyben második anyanyelve is, melyet ápolni, gondozni kötelességünk," majd arra kérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma csenddel emlékezzenek az együttes elhunyt tagjaira.

Az együttesvezető ezt követően beszélt az Aranykalász húszéves történetéről, az elért sikerekről. Korábban a településen már működött egy vegyes kar és egy tánccsoport, annak tagjai képezték a kemény magot. A hiányzó zenekari tagokat a tiszapéterfalvai és a beregszászi zeneiskolából szerződtették. A zenekar vezetője a beregszászi Huszti József zeneszerző, az énekkar vezetője a nagyszőlősi Ivancsó József, a tánccsoport koreográfusa a szintén beregszászi Tkács Margit lett. A névválasztás kapcsán elhangzott: azért választották az "Aranykalász" nevet, mivel akkori egyetlen támogatójuk a kalászosok termesztésével foglalkozó helyi mezőgazdasági nagyüzem volt.

Az Aranykalász sikereinek bizonyítéka, hogy tagjai több jelentős magyarországi, ukrajnai, baltikumi, romániai fellépésen vettek részt. Többek között 1991-ben a Kijevben lebonyolított országos koncerten, 1992-ben Észtországban, Tallinnban a Finnugor Napok nevű ünnepségsorozaton, de mindez csak néhány momentum a számtalan bel- és külföldi fesztivál, falunap, nemzetiségi találkozó és baráti látogatás közül. Végezetül a szónok köszönetet mondott mindenkinek, akik támogatták az együttes működését.

Milován Sándor a megyei tanács és a KMKSZ nevében köszöntötte az együttest, méltatva azt a munkát, amit az Aranykalász a magyar népdal- és néptánckultúra megőrzése érdekében végzett, majd átadta a KMKSZ okleveleit. Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnöke beszédében elmondta: az együttes húszéves munkája, a szép sikerek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Nevetlenfalut határon innen és túl ismertté tegyék. Köszöntötte az Aranykalászt Dupka György, a MÉKK elnöke, Zubánics László, az UMDSZ OT elnöke és Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere is, akik szintén okleveleket adtak át.

A nagyszabású gálaműsor során az Aranykalász együttes fiatalabb és idősebb generációi, a Nevetlenfalui Középiskola tanulói és a helyi művészeti iskola növendékei léptek színpadra, óriási sikert aratva.

F. Zs.