Mások tulajdonát ne kívánd!

2007. május 11., 10:00 , 330. szám

Az elmúlt vasárnap is folytatódott a beregszászi római katolikus hívek csendes tiltakozása ingatlanjaik eltulajdonítása miatt. A napokban magyar és ukrán nyelvű transzparenst helyeztek el az egyik város által visszavett épület falán: "10. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!"

A vasárnap délelőtti misét követően a hívek immár harmadik alkalommal vették körbe a templom közvetlen közelében található, nemrég ismét városi tulajdonba került épületeket, hogy elmondjanak egy csendes imát a Legfelsőbb Bíróságnak az ingatlanok ügyében hozandó igazságos döntéséért. A szóban forgó épületek lakói azonban ezúttal szóváltásba keveredtek a csendben imádkozó emberekkel, sőt, a rendőrséget is értesítették.

"A lakók szerint a hívek be nem jelentett tüntetést tartottak, míg én arról próbáltam meggyőzni őket, hogy csupán békés imádságról van szó. Válaszul elhangzott: kérni fogják, hogy az emberek csak a templomban imádkozhassanak - mondta el a történtekről Bárdos István, a beregszászi római katolikus egyházközség világi elnöke. - A helyszínre érkező rendőrök tájékozódtak a helyzetről, de intézkedésre nem került sor a részükről. Bizonyára ők is belátták, hogy szó sincs tüntetésről. Végül is, a csendes ima nem zavarhatja más lelki nyugalmát. A lakók minden bizonnyal magukból ítéltek, amikor feljelentéssel fenyegetőztek, hiszen én mindenki előtt világossá tettem: nem irányul senki és semmi ellen, amit teszünk."

Mint emlékezetes, a kilencvenes évek közepén az akkori önkormányzat visszaadott néhány ingatlant az egyháznak azok közül, melyeket még a második világháborút követően sajátítottak ki. Ugyanakkor a város nem biztosított a Rákóczi téri ingatlanokban bejelentett lakóknak cserelakást, ahogyan pedig azt a jogszabályok előírták volna. Az egyház által "megörökölt" albérlők egy része megtagadta, hogy albérleti szerződést kössön, illetve lakbért fizessen az új tulajdonosnak, ráadásul szinte folyamatos perekkel igyekeznek elkerülni a lakbérfizetést, illetve elérni, hogy privatizálhassák lakásaikat. Nemrég a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a szóban forgó ingatlanok városi tulajdonba vételéről határozott egy bírósági ítélet nyomán, mely a lakók egy csoportjának beadványára született. A beregszászi egyházközség tagjai ekkor döntöttek úgy, hogy tiltakozásuk jeléül minden vasárnap közösen imádkoznak az épületeknél.

Bárdos István szerint, aki egyben a helyi önkormányzat KMKSZ-frakciójának titkára, ismét felmerült annak lehetősége, hogy Beregszász tulajdonában lévő cserelakásokat ajánljanak fel azoknak, akik jelenleg az egyházi ingatlanokban laknak. A konfliktus mielőbbi megoldásához persze arra is szükség volna, teszi hozzá a képviselő, hogy a lakók is hajlandók legyenek megtenni az első lépést a rendezés irányában. "Legutóbb is megjegyezte egyikük: nekik semmi közük a katolikus egyházhoz, eszük ágában sincs velünk tárgyalni. Amikor a tízparancsolatot idézik, leggyakrabban az 5. (Ne ölj!), a 6. (Ne paráználkodj!), s a 7. (Ne lopj!) parancsolatokat szokták idézni, holott van hét másik is, köztük a tizedik: Mások tulajdonát ne kívánd! Ez minden nyelven, minden keresztény számára ugyanazt kell, hogy jelentse, s ugyanolyan fontos!"

Mint Bárdos István lapunknak elmondta, a csendes tiltakozásnak ez a formája mindaddig folytatódik majd a hétvégéken, amíg nem sikerül igazságos, és mindenki számára elfogadható megoldást találni az egyházi ingatlanok ügyében.

szcs