Búcsú, papszentelés, bérmálás

2007. június 22., 10:00 , 336. szám

Csepe - Templomuk védőszentjének, Páduai Szent Antalnak, a gyermekek és a szegények csodatevő védőszentjének tiszteletére tartottak búcsút a csepei római katolikus hívek június 13-án az ugocsai településen.

Az ünnepségen részt vett Lengyel Donát nevetlenfalui, Nádor Albert felsőkerepeci, Weinrauch Márió nagyszőlősi ferences atya, valamint Harangozó Miklós helyi görög katolikus parochus. Szentbeszédet Nádor Albert atya mondott.

Bene - Jézus szívének tiszteletére tartottak búcsút június 15-én a benei katolikus templomban. Az ünnepségen részt vett Jaczkó József munkácsi lelkész - egykori benei plébános-, Bohán Béla beregszászi plébános, Németh Sándor benei lelkész, valamint Hrabár Tamás borzsovai görög katolikus parochus. Ünnepi szentbeszédet Jaczkó atya tartott. A benei hívek agapén látták vendégül a Beregszászból és környékéről, valamint Munkácsról érkezett híveket.

Munkács - Június 16-án a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye életében újabb jelentős esemény történt: a Szent Márton-székesegyházban Majnek Antal megyés püspök áldozópappá szentelte Béres Istvánt.

Béres István Ungváron született. Teológiai tanulmányait négy évig a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban, majd hat évig az Egri Érseki Papnevelő Intézetben folytatta.

Az újonnan felszentelt áldozópap első miséjét június 17-én tartotta az ungvári templomban.

Beregszász - Június 17-én a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban ünnepélyes keretek között bérmálási szertartásra került sor.

A bérmálást Majnek Antal munkácsi megyés püspök végezte, melynek során 43, 13-50 év közötti személyt bérmált meg Beregszászból, Benéből, Nagymuzsalyból, Nagybégányból, Mezőváriból, Borzsováról. Az ünnepséget követően a püspök Szolyvára utazott, ahol az este folyamán a település Nagyboldogasszonyról elnevezett római katolikus templomában további bérmálásra került sor.

F. Zs.