A KMKSZ a Juscsenko-tömörülést támogatja

Aláírás előtt a KMKSZ-UMDSZ-megállapodás

2007. augusztus 17., 10:00 , 344. szám
Kovács Miklós emlékeztetett: a KMKSZ célja a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviselete

A Mi Ukrajnánk - Népi Önvédelem (NU-NSZ) választási tömörülést támogatja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a szeptember 30-i előrehozott parlamenti választásokon - döntött a magyar érdekvédelmi szervezet választmánya.

Szombaton, a szövetségnek a beregszászi főiskola nagytermében megtartott rendkívüli választmányi ülésén Kovács Miklós elnök emlékeztetett, hogy a KMKSZ célja a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviselete, tehát minden alkalommal, amikor veszély fenyegeti a közösséget, a szervezetnek olyan felelősségteljes döntéseket kell hoznia, melyek javítanak az állapotokon, vagy legalábbis meggátolják azok további romlását. Az előrehozott parlamenti választásokkal olyan fordulóponthoz érkezett a magyarság, amikor sok múlik a KMKSZ döntésén - mutatott rá a szónok.

A jelenlegi ukrajnai választási rendszer nem teszi lehetővé, hogy a kárpátaljai magyarság önállóan juttassa a törvényhozásba saját képviselőjét, ezért a KMKSZ-nek döntenie kellett: részt vesz a választási küzdelmekben valamely ukrajnai politikai erő támogatójaként, avagy semleges marad. Kovács Miklós ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy napjainkban a politikai küzdelmektől való tartózkodás nem a semlegességet jelenti, hanem annak elismerését, hogy mások dönthetnek a kárpátaljai magyarság sorsáról.

A jelenlegi helyzet tétje, hogy a kárpátaljai magyarságnak sikerül-e visszaszereznie az alkotmánymódosítás következtében elveszített parlamenti képviseletét - hangsúlyozta a KMKSZ elnöke rámutatva, hogy magyarságunk az elmúlt időszakban a saját bőrén tapasztalhatta meg a törvényhozási képviselet hiányának minden hátrányát. Véleménye szerint, egy képviselő ugyan nem csinál nyarat a Legfelsőbb Tanácsban, ám amikor az a tét, hogy hatékonyan lehessen lobbizni egy-egy a magyarságot érzékenyen érintő kérdésben, minden azon fordulhat meg, sikerül-e megfelelő módon kihasználni valamennyi rendelkezésre álló lehetőséget.

A KMKSZ ezért jelezte lehetséges partnereinek, hogy együttműködésének feltétele egy parlamentbe jutást jelentő hely az adott politikai erő választási listáján. Az NU - NSZ felajánlotta listáján a 99. helyet, s azt az ellenzéki tömörülés jelöltállító kongresszusa minap meg is szavazta. Így az az ukrán viszonylatban különleges helyzet állt elő, hogy egy politikai erő nem a választások utánra halasztotta a magyarság támogatása fejében tett ígéretének beváltását, hanem még a kampány előtt teljesítette azt azáltal, hogy bejutó helyet ajánlott a közösségnek Kovács Miklós személyében.

A KMKSZ elnöke ezzel kapcsolatban rámutatott: bár a számára megszavazott 99. hely az NU - NSZ választási listáján a jelenlegi erőviszonyok ismeretében nem jelent százszázalékos garanciát a parlamentbe jutásra, ám összességében véve mégis komoly politikai ajánlatnak tekinthető, hiszen számottevő előrelépést jelent az előző választási kampányhoz képest, amikor a kárpátaljai magyarság képviselőjének csupán a 247. helyet ajánlották fel. Ráadásul a választások utáni politikai erőviszonyok várható alakulása reális esélyt biztosít arra, hogy a magyarság képviselője bizonyosan parlamenti mandátumhoz jusson. Ugyancsak az együttműködés szükségességét támasztja alá, hogy a KMKSZ a helyi önkormányzatokban is szorosan és sikeresen dolgozik együtt az ellenzéki pártokkal - mutatott rá Kovács Miklós.

A tanácskozáson felmerült, miként viszonyul a szövetség ahhoz, hogy egy másik magyar jelölt is indul a választásokon, méghozzá az Ukrán Szocialista Párt listáján. Brenzovics László alelnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Tóth Mihály a szövetség információi szerint magánszemélyként indul a választásokon, s jelölését a KMKSZ mellett az UMDSZ sem támogatja. Az alelnök ezzel kapcsolatban ismételten emlékeztetett a választások tétjére. Mint rámutatott, a két magyar érdekvédelmi szervezet összefogását is az indokolja elsősorban, hogy amennyiben nem sikerül megszerezni a magyar választók szavazatait, s azok elaprózódnak a különböző pártok között, úgy a magyarság érdekvédelmi szervezetei, s ezzel együtt az egész magyar közösség politikailag súlytalanná válhat. Ez a térvesztés pedig különösen súlyosan érintené a magyar közösséget most, amikor az oktatási kormányzat intézkedései nyomán veszély fenyegeti a kárpátaljai magyar oktatási rendszert - mondta Brenzovics László.

A KMKSZ választmánya végül egyhangúlag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az NU - NSZ választási tömörülést támogatja.

Miután a legutóbbi választások idején a kárpátaljai magyar szavazatok több ukrán politikai erő között forgácsolódtak szét, a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek és ukrán politikai partnereik részéről természetes az elvárás, hogy ezúttal együttműködjenek a magyar szavazatok megszerzése érdekében - hangzott el a tanácskozáson. Ez az igény felgyorsította a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közötti tárgyalásokat, s mára elkészült az Ukrajnai Magyar Egyeztető Tanács (UMET) létrehozásáról kötendő szerződés és a testület működési szabályzatának tervezete. A dokumentumokat Gulácsy Géza, a szövetség elnökségének tagja ismertette a választmánnyal. A tanács hatáskörébe tartozna az Ukrajnában élő magyarságot érintő valamennyi kérdés megvitatása, illetve az ezzel kapcsolatos javaslattétel - áll többek között az alapítólevélben. A testület konszenzusos alapon működne, azaz 3-5 tagú küldöttségeik csak akkor hozhatnak határozatot, ha mind a két fél meg tud állapodni egy közös álláspontban. A tervek szerint évente legalább négy alkalommal ülésezne az UMET, s felváltva hol az UMDSZ, hol a KMKSZ lenne a házigazda. A szervezetek az UMET keretében mindenekelőtt a magyarság hatékony képviseletének biztosításáról, illetve a különböző anyaországi támogatások és források elosztásáról egyeztetnének. A KMKSZ választmánya két tartózkodás mellett egyhangúlag úgy határozott, hogy felhatalmazza Kovács Miklós elnököt a megállapodás aláírására. Mint elhangzott, az UMDSZ illetékes testülete várhatóan augusztus végén dönt az együttműködés kérdéséről.

A KMKSZ választmánya végül úgy határozott, nyilatkozatban tiltakozik amiatt, hogy a jelenlegi rendelkezések értelmében 2008-tól a kárpátaljai magyar iskolák végzősei csupán ukrán nyelven érettségizhetnek a független vizsgaközpontokban, ukrán nyelvből pedig a tesztkérdések nem veszik figyelembe a magyar iskolákban folyó nyelvoktatás sajátosságait. A testület ugyancsak tiltakozásának adott hangot, amiért a magyar tankönyvek kiadásának finanszírozását felfüggesztették.

hk