Oktatásügyi szeminárium Beregszászban

A szocialista miniszter rendelete miatt veszélybe kerülhet a magyar pedagógusok állása is

2007. szeptember 28., 10:00 , 350. szám
Brenzovics László, a megyei tanács és a KMKSZ alelnöke

Szinte már megszoktuk, hogy az oktatási miniszter nélkül boldoguljunk - jellemezte röviden a kárpátaljai oktatásügy helyzetét Oleg Havasi, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke azon az oktatásügyi szemináriumon, amelyet a magyar tannyelvű iskolák igazgatóinak, valamint megyei és járási oktatásügyi szakembereknek a részvételével rendeztek hétfőn Beregszászban, s melynek központi témája a független vizsgaközpontok általános bevezetésének következményei, illetve az ukrán nyelvnek a magyar tannyelvű iskolákban való oktatása volt.

A kormányzó kiemelte, hogy az eddigi eredményeken túl további jelentős erőfeszítésekre van szükség az oktatás feltételeinek javítása érdekében, melyeket a jelenlegi szocialista vezetésű oktatási minisztérium hozzáállására való tekintettel a megye saját korlátozott lehetőségeivel gazdálkodva igyekszik biztosítani. Így például a megye vezetése úgy határozott, hogy az állami finanszírozás késése miatt saját forrásaiból járul hozzá a magyar iskolák számára készülő ukrán nyelv tankönyvek kiadásához - jelentette be többek között Oleg Havasi. A politikus hozzátette: amíg nem biztosítják az ukrán nyelv megfelelő színvonalú oktatását Kárpátalja magyar iskoláiban, támogatja, hogy az érettségi tesztelés a magyar iskolák diákjai esetében anyanyelvükön történjék.

Az iskolák tankönyvekkel történő ellátása az ukrán tannyelvű oktatási intézményekben is hagy kívánnivalót maga után, ám sehol sem olyan kritikus a helyzet, mint a magyar iskolákban, ahol máig egyetlen tankönyvet sem jelentettek meg a hetedik osztályos tanulók számára - derült ki többek között Herczog Györgynek, a megyei állami közigazgatási hivatal oktatási és tudományos főosztálya vezetőjének előadásából. Az ő és kollégája, Braun László szavaiból kiviláglott, hogy miközben az anyanyelven történő vizsgázás tekintetében ígéreteken kívül egyelőre semmi sem történt, az elmúlt évek tapasztalata arra vall, hogy a vizsgaközpontokban való érettségizés még az ukránt anyanyelvként beszélők számára sem egyszerű.

A felszólalók cáfolták azokat az azóta a sajtóban is megjelent híreket, miszerint egy minisztériumi levél nyomán megoldódott volna a probléma, s a magyar tannyelvű iskolák végzősei magyar nyelven érettségizhetnek, illetve továbbra is anyanyelvükön felvételizhetnek azokban a felsőfokú tanintézetekben, ahol a nemzeti kisebbségek nyelvén is folyik az oktatás. Mint elhangzott, nem módosították a 607. számú miniszteri rendeletet, így annak minden, a nemzeti kisebbségeket sújtó következménye változatlanul érvényes.

Az összefogás fontosságát hangsúlyozta felszólalásában dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási bizottságának vezetője. Mint rámutatott, a független vizsgaközpontok jövőre tervezett bevezetése a jelenlegi feltételek mellett végveszélybe sodorja a kárpátaljai magyar oktatási rendszert, ahol máris megfigyelhető az iskoláskorú gyerekek átíratása az ukrán tannyelvű osztályokba, s az első osztályosok számának kritikus csökkenése. Az elnök asszony szerint hátrálni immár nincs hová, mindenkinek - szülőnek és pedagógusnak egyaránt - meg kell tennie minden tőle telhetőt a maga helyén, minél többször, s minél hangsúlyosabban szükséges jelezni a minisztériumnak a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát és jogtalanságát. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy miután néhány kivételtől eltekintve a magyar iskolák pedagógusai nem vettek részt az elmúlt évek kísérleti teszteléseiben, többségük nem ismeri az új típusú érettségi menetét, így nem is készíthetik fel tanítványaikat a vizsgára. Orosz Ildikó szerint az is fontos, hogy jelezzék az oktatásügy vezetőinek: a helyi pedagógusok szükség esetén készek biztosítani a tesztkérdések magyar nyelvre történő fordítását.

A független vizsgaközpontok általános bevezetéséről szóló 607-es számú miniszteri rendelet, mely csupán az ukrán nyelven történő vizsgázást teszi lehetővé, ellentétes az oktatás rendszerével és szellemével, miután maga az oktatás rendszere sem egységes - hangsúlyozta zárszavában dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese, a KMKSZ alelnöke. Abszurdnak nevezte Nyikolajenko oktatási miniszter érvelését, miszerint a vizsgatesztek magyar nyelvre történő lefordítása a kérdések esetleges kiszivárgása miatt problémás. "Mindenképpen el kell érnünk, hogy a tesztek legyenek hozzáférhetőek magyar nyelven is, vagy hogy a rendelkezés ne vonatkozzon a magyar iskolák végzőseire" - szögezte le, majd hozzátette: amennyiben a helyzet nem változik, jövőre a magyar iskolák végzősei gyakorlatilag nem kerülhetnek be a felsőoktatási intézményekbe. Ily módon nemzedékek maradhatnak ki a felsőoktatásból, miközben a magyarság már jelenleg is alulreprezentált ezen a téren. Számolnunk kell azzal is, hogy a magyar gyerekek esetleges átirányítása az ukrán iskolákba a magyar osztályok és iskolák megszűnéséhez vezethet, ami automatikusan maga után vonja a magyar pedagógusok elbocsátását - hangzott el. Végül Brenzovics László kitért a magyar iskolák tankönyvekkel való ellátására is. Örömének adott hangot, hogy a kormányzó a tankönyvek egy részének helyi forrásokból való megjelentetésére tett ígéretet, ám hangsúlyozta: ebben a milliós nagyságrendű kiadást jelentő kérdésben állami szinten kell megoldást találni a problémákra. "Éppolyan adófizető állampolgárok vagyunk, mint a más nemzetiségűek, minket is ugyanazok a jogok illetnek meg, mint a többieket" - hangsúlyozta. A politikus abban látná a megoldást, ha Kárpátalján létrejöhetne egy önálló kiadó a magyar tankönyvek megjelentetésére, hiszen a fordításuk amúgy is itt történik.

pszv