2007. november 16.

2007. november 16., 09:00 , 357. szám

"Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket!" Lk 21, 5-19.

Az Egyház liturgiájában lassan elérkezik az évközi idő vége. Az evangélium számvetésre készít fel bennünket. A világ jelenlegi kereteinek össze kell omlania, hogy a megígért örökkévalóság megnyíljon számunkra.

A természettudományok és Szentírás egyaránt egyetértenek abban, hogy ez a világ egyszer keletkezett és egyszer véget is fog érni.

A különböző elméletek részletesen kidolgozzák, hogyan alakult ki a világegyetem és a Földön az élet, valamint azt is, hogy emberi számítás szerint kb. mikor lesz vége ennek a véges világnak. A természettudományok szintén különböző hipotéziseket állítanak fel, amelyeknek a lényege nagyjából ugyanaz: a világ visszahull a nagy semmibe.

Ezzel szemben a Szentírás a világ kialakulásáról egyetlen rövid mondatban tudósít bennünket: "Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet." ( Ter 1,1 ) Ennek a véges világnak - hiszen egyedül az Isten végtelen - egyszer vége lesz. Hogy mikor, a Szentírásban olvashatjuk Jézus erre vonatkozó tanítását: "Nem tudjátok sem a napot, sem az órát." Bár látszat szerint pusztítás és rombolás - háborúk, dögvész, betegségek, földrengés, éhínség, üldözések, rettentő nagy égi jelek - előzik meg a világ végét, de ezzel egy régi "struktúra" bomlik fel és az örök élet távlata nyílik meg.

Jézus arra akarja felhívni az Őt követők figyelmét, mit kell tenniük, hogy - "bár nem tudják sem a napot, sem az órát" -, mégis felkészültek legyenek: "Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket!"

A felkészülésben az ad reményt, hogy Jézus megígérte nekünk, hogy velünk marad az idők végezetéig.

Ez a remény éltessen bennünket, tegye készségessé szívünket, hogy a Szentlélek kegyelmét befogadjuk életünkbe és a világ végén hűségeseknek találtassunk!

Nagyszőlős