Megjelentek az újabb Rákóczi-füzetek

2007. november 16., 09:00 , 357. szám

Folytatódik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tekintélyt parancsoló vállalkozása, a Rákóczi-füzetek sorozat megjelentetése.

Az elmúlt mintegy fél évtized alatt immár 31 könyvecske látta meg a napvilágot e sorozat keretében. Többségében a főiskola diákjainak szánt tantárgyi jegyzetek és feladatgyűjtemények ezek, melyeket azonban haszonnal forgathatnak a pedagógusok, s az adott téma iránt érdeklődő laikusok is.

Az idei bőséges termésből két kötetről már beszámolhattunk e lap hasábjain, s most örömmel tudathatjuk az érdeklődőkkel, hogy Kulin Judit és Pákh György szerkesztésében megjelent a Matematikai analízis feladatokban című gyűjtemény első kötete, dr. Krocskó Gyula Biogeográfia jegyzete, Izsák Tibor jegyzete Ukrajna természeti földrajza címmel, s napvilágot látott a Chorba Marianna, Huszti Ilona és Iváncsó Viktória szerzői team The theory of english című munkája is.

A két földrajzi jegyzet esetében a szó szoros értelmében vett hiánypótló kiadványról van szó, hiszen e tárgyban gyakorlatilag nem létezik magyar nyelvű szakirodalom. Hasznos kiadvány az angol nyelvű könyvecske is, mely elsősorban a mai angol nyelv elméletével, a lexikológiával és stilisztikával kapcsolatos alapvető fogalmakat tárgyalja, s célja egyebek mellett, hogy segítsen a diákoknak elsajátítani az angol nyelv elméleti normáit, valamint a szöveg stilisztikai elemzésének gyakorlatát.

A kiadványok megjelenését az Apáczai Közalapítvány támogatta.

hk