Irka-karácsony a Rákóczi-főiskolán

„Szállj, örömhír, a világ négy tájára…”

2007. december 28., 09:00 , 363. szám

2007. december 19-én szokatlan hangok vegyültek a főiskola mindennapi zsongásába. A félévi témazáró dolgozatok, beszámolók, felmérő tesztek lázában égő diákok egy pillanatra felkapták fejüket: karácsonyi melódiák lopakodtak az ódon falak közé. Először botladoztak, meg-megbicsaklottak, majd egyre erőteljesebben zengtek az ismert karácsonyi dallamok. Több mint 200 kisiskolás zengte a dalt: "Szállj, örömhír, a világ négy tájára..."

Zsúfolásig megtelt a főiskola Esztergom terme, ahol a beregszászi, illetve Beregszász környéki kisiskolások és óvodások tartották hagyományos karácsonyi ünnepségüket.

Ahogy érkeztek a gyerekek, úgy lett egyre gazdagabb a hatalmas fenyőfa, ugyanis mindenki elhelyezte a fán a magával hozott díszt. Szép hagyomány, hogy az Irka karácsonyfáját csak a gyerekek által készített díszek ékesíthetik. A főiskolások Gabóda Éva tanárnő vezetésével már napokkal ezelőtt megsütötték az Irka karácsonyfájára szánt karácsonyi mézeskalácsokat, így a gyertyák fénye, a halk zeneszó mellett a szegfűszegillat is a közelgő ünnepet idézte.

Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének köszöntő szavai után az adventi koszorú gyertyáinak fellobbanásával kezdetét vette a meghitt ünnepség.

Taracközi Ferenc az igaz szeretetről beszélt a gyerekeknek, Weinrauch Katalin legújabb karácsonyi versét szavalta el, Olasz Tímea karácsonyi dallamokat csalt elő gitárjából. Vidnyánszky Éva Ficseri gyermekstúdiója egy kedves népszokást elevenített fel, az úgynevezett "lány betlehemest".

Igazi élményt jelentett a stúdiós lányok játéka, tiszta énekhangja, kellemes megjelenése.

Mi lehet szebb 10 gyerek csengő énekénél? Az, ha 210 együtt énekel! Olasz Tímea irányításával az Irka-matinén ez történt. Az ünneplő gyerekeket új karácsonyi dalra tanította, s vendégek, pedagógusok és gyerekek együtt énekelték az Üdvözítő eljövetelét hírül adó dalt.

A matiné végeztével a Pedagógusszövetség és a Dorcas AID jóvoltából valamennyi gyerek szerény ajándékcsomagot kapott.

Az Irka-karácsonyt megtisztelte jelenlétével Bohán Béla római katolikus lelkipásztor is.

Az Irka szerkesztőinek külön örömet jelentett, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai – készülve jövendő hivatásukra – segítettek a rendezvény lebonyolításában.

V. M.