A megszentelt élet napja

2008. február 8., 09:00 , 369. szám

Február 4-én, hétfőn a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében élő és dolgozó szerzetesek, apácák a Munkács melletti Schönbornban jöttek össze, hogy a megszentelt élet napja alkalmából együtt imádkozzanak az egyházmegye papjaival, és szerzetesi ígéretük megújításával Isten áldását kérjék. A szentmisét Majnek Antal megyés püspök vezette. Szentbeszédet és a mise után előadást Leon Malij lembergi segédpüspök tartott.

B. B.