Tartanak a közgyűlések

2008. február 15., 09:00 , 370. szám

Az elmúlt napokban folytatódott a KMKSZ-alapszervezeti közgyűlések sora, amelyeken a tisztújítás mellett a tagság megvitatta az eltelt időszak eredményeit, problémáit, az embereket foglalkoztató legaktuálisabb kérdéseket. A legtöbb fórumon felvetődtek a schengeni csatlakozás után megváltozott vízumkiadással, a kishatárforgalommal, a független érettségi teszteléssel, a vizsgapontokkal kapcsolatos kérdések, valamint összegezték a legutóbbi választások tanulságait, tapasztalatait is.

Ungváron a városi KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlésén dr. Tarics Zoltán elnök beszámolójában az elmúlt év eredményeit összegezte. Külön gratulált Ivaskovics Viktornak, az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színművészének, az alapszervezet tagjának, aki tavaly elnyerte a Serehij-díjat. Jelenleg 922 tagú az alapszervezet, tavaly 15 új tagfelvételi kérelem érkezett. A közgyűlés elhatározta, hogy aktívan részt vállalnak a KMKSZ Ungvárra tervezett rendezvényeinek szervezésében, továbbá idén novemberben megemlékezést tartanak a Kálvárián, a sztálinizmus áldozatainak emlékjelénél.

Kovács Miklós KMKSZ-elnök a szövetség politikai szerepvállalásáról beszélt. A legutóbbi parlamenti választás kapcsán elmondta: "Hozzá kell szoknunk, hogy a választáson elért eredményeinknek megfelelően fog velünk a hatalom számolni, ennek megfelelően tudunk a kárpátaljai magyarság számára fontos ügyekben eredményt elérni." Eredmény, hogy kezdeményezésünkre a megyei tanács határozatban rehabilitálta a sztálini lágerekbe hurcolt magyarokat, akik közül a túlélőknek remélhetőleg egyszeri anyagi támogatást is nyújtanak majd. Említette az ukrán vizsgaközpontok veszélyeit, melyek megoldásáért sokat tett és tesz a KMKSZ, s amelyek most, úgy tűnik, ideiglenesen és részben megoldódtak.

Végül a közgyűlés Tarics Zoltán elnököt újraválasztotta, alelnöke Popovics Pál, titkára Herbinszky Éva, pénzügyi felelőse Perc Judit lett.

Palágykomorócon Andrejcsák Anett elnök számolt be a tagságról és az alapszervezet tevékenységéről. Fontos eredményként emelte ki, hogy tizenhét fiatallal bővült a 242 tagú alapszervezet, ami reményt keltő a jövőre nézve. Dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke kérdésekre válaszolva tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit a vízumigénylés új rendjéről és az oktatásban zajló változásokról, a felsőoktatásba történő bekerülés lehetőségeiről.

A tagság végül újra bizalmat szavazott Andrejcsák Anett alapszervezeti elnöknek, Danicskó Ilonát alelnökké, Andrejcsák Beátát pedig titkárrá választották.

Makkosjánosiban Sin Béla alapszervezeti elnök nyitotta meg a közgyűlést. Elnöki beszámolójában külön kiemelte a 2007 szeptemberében lezajlott előrehozott parlamenti választások helyi eredményét. Mint mondta, sikerként kell elkönyvelni, hogy olyan párt győzött a faluban, amelyet a KMKSZ támogatott. Ennek kapcsán a közgyűlés munkájában részt vevő Horkay Sámuel a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezet alelnöke megállapította: "Az eredményeket figyelembe véve kijelenthetem, hogy a kárpátaljai magyarság politikai tényező maradt."

A tisztújítás során először az alapszervezet elnökét választották meg a tagok, akik egyhangúlag továbbra is Sin Bélának szavaztak bizalmat. Az alelnök Pocsai Miklós, a titkár Bajusz Ernő lett. Rajtuk kívül az elnökség tagjai lettek még Halavács Valéria, Gazdag Bertalan, Kizman Irén és Pallagi Gyula.

Mezőgecsében a községi tanács épületében lezajlott közgyűlésen Popovics Katalin elnök tartott éves beszámolót, melyben pozitívumként kiemelte: az alapszervezet tagsága töretlenül fontosnak tartotta a magyar nemzeti ünnepek méltatását, a hagyományok ápolását, képviseltette magát a KMKSZ minden központi és középszintű rendezvényén. Ugyanakkor szóba kerültek a fájó pontok is: szomorú problémaként említette az alapszervezet szerény anyagi helyzetét, ami rányomja bélyegét a rendezvények lebonyolítására. Ennek kapcsán megemlítette, hogy a jövőben fokozott támogatást kérnek a középszintű szervezettől, valamint pályázatok útján is megpróbálják a helyzetet orvosolni. Alapszervezeti elnökké ismét Popovics Katalint választották.

Nagybégányban Kiss András elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit – köztük Horkay Sámuelt, valamint Bálint Andrást, a KMKSZ BKSZ alelnökeit – és tartott elnöki beszámolót az elmúlt évben elvégzett munkáról. Horkay Sámuel beszédében szólt az elmúlt évek választásairól, a vereckei emlékmű építése körüli helyzetről. A tisztújítás során a tagság ismételten bizalmat szavazott Kiss András elnöknek és Hanka Edit alelnöknek. Az alapszervezet elnöke a jövőbeli célok egyik legfontosabb pontjaként emelte ki a fiatalok nagyobb arányú bevonását a szervezet életébe, így kívánva elérni eredményesebb munkát.

Kisbégányban Komári Ibolya elnök beszámolóját követően a tagság olyan témákat vitatott meg, mint a vízumkérdés, valamint a két magyarságszervezet, a KMKSZ és az UMDSZ viszonya, illetve az ukrajnai politikai és gazdasági helyzet. Az ezt követő tisztújítás során a tagság ismételten Komári Ibolyát választotta elnökké a következő ciklusra.

Tiszakeresztúrban az általános iskola nagytermében került sor a közgyűlésre, melyen részt vett Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke, megyei tanácsi képviselő is. Gerendely Béla elnök beszámolójában nagyon fontosnak nevezte a legutóbbi helyhatósági választásokat, melyek eredményeként vidékünk magyarsága 50 év után valódi népképviseleti elv alapján, demokratikus módon választott képviselőket küldhetett a megyei és járási önkormányzatokba, így többek között Tiszakeresztúrból is. Az ezt követő tisztújítás érdekes fejleményeket hozott: az elnöki posztot hosszú ideje betöltő Gerendely Béla le akart mondani, arra hivatkozva, hogy bizonyos időközönként szükséges a fiatal generációból vezetőt választani, de az alapszervezet tagsága tapasztalatára való tekintettel felkérte és megszavazta, hogy még egy cikluson keresztül ő maradjon az alapszervezet élén. Az alelnöki poszton viszont Jáki Ferencet Hunyadi István váltotta fel.

Csepében Szerbák Lenke alapszervezeti elnök tartott elnöki beszámolót. Az alapszervezeti vezetésben változás nem történt: elnök – Szerbák Lenke, alelnök – Kiss Irén, titkár – Marozsán Éva. A közgyűlés végén a tagok tettek fel kérdéseket az elnöknek, melyek közül a vízumügy és a kishatárforgalom érdekelte legjobban az embereket, nem véletlenül: információink szerint ugyanis a település munkaképes korú férfilakosságának túlnyomó része az anyaországban vállal munkát. A közgyűlésen szóba került a településen nagy eseménynek számító február 27-i farsangi bál, melyre a tagok közül sokan nagy lelkesedéssel készülnek.

Nagypaládon szintén tisztújító közgyűlésre került sor, melyen jelen volt Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke is. Az éves beszámolót követően a tagok új elnökké Csele Rozáliát, alelnökké pedig Sőtér Gézát, a Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola igazgatóját választották.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a szövetség érdekvédelmi küzdelmeiről, harcairól beszélt, többek között a magyar iskolahálózatunkat veszélyeztető vizsgaközpontok ügyéről, amely a KMKSZ-nek is köszönhetően egyelőre részben rendeződött. Emellett ismertette a schengeni vízumkiadás körül kialakult helyzetet.

A tagság a következő ciklusra is bizalmat szavazott az alapszervezet vezetőinek, Szántó Edit elnöknek, Ember István alelnöknek és Béres Klára titkárnak. A közgyűlés Beregszászi Ferenc polgármestert tiszteletbeli elnökké, Demjén Ferencet pedig tiszteletbeli választmányi taggá választotta.

Benében a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlésén Molnár László elnök tartott beszámolót, ismertette az elmúlt évek eseményeit. Majd a tagság újraválasztotta a korábbi tisztségviselőket: Molnár László elnököt, Bábel Zsuzsanna alelnököt és Remecki Márta titkárt. Kovács Miklós, a Szövetség elnöke a KMKSZ politikai küzdelmeiről és az aranybánya körül kialakult helyzetről beszélt.

Kovászón Szviscsu László alapszervezeti elnök beszámolóját követően újraválasztották az alapszervezet eddigi vezetőit. Kovács Miklós a szövetség politikai céljairól beszélt, majd elsősorban a vízumüggyel kapcsolatos kérdésre válaszolt.

Terebesfehérpatakon a jelenlévők Varga Júlia elnök rövid bevezetője után a tagságot leginkább foglalkoztató, elsősorban az új schengeni vízum kiadásával kapcsolatos kérdéseket vetették fel, melyre Sari József, a Felső-Tisza-vidék, Középszintű Szervezet elnöke válaszolt. A tagság sérelmezte, hogy a Felső-Tisza-vidék magyarsága kimaradt a kishatárforgalomból, ami számukra különösen hátrányos. Ezt követően került sor a tisztújításra. A tagság ismét Varga Júliának szavazott bizalmat.

Zs.Zs.Zs.