Gyakran csak tippeltek a diákok

Ukrán érettségi

2008. május 2., 10:00 , 381. szám

Az emelt szintű érettségi vizsga ukrán nyelvből és irodalomból rendben lezajlott, de sokan csak tippeltek a diákok közül, amikor válaszolniuk kellett a vizsgakérdésekre.

Kárpátalján 10 358 jelentkezőt vettek nyilvántartásba, akik közül 9855-en írták meg az ukrán tesztet. Sok helyütt kisebb-nagyobb csúszásokkal kezdődött a vizsgáztatás múlt kedden, mivel az arra kiszabott 15 perc kevésnek bizonyult a vizsgaközpontonkénti mintegy 350 jelentkező regisztrálására. Sajtóhírek szerint az előírások ellenére távolról sem minden diákokat szállító autóbusz kapott rendőri felvezetést, s néhol a kijelölt vizsgaközpontok termei is hagytak kívánnivalót maguk után. Ezzel együtt Kijev és Lemberg után 93,5 százalékkal Kárpátalján volt a legmagasabb a részvétel.

Sokkal nagyobb problémát jelentett azonban maga a vizsga - legalábbis a magyar iskolák végzősei számára mindenképpen. A tesztelésen átesett diákok benyomásai alapján úgy tűnik, hogy a nyelvi kérdések esetében még csak-csak tudtak tájékozódni, s úgy érzik, viszonylag jól megoldották a helyesírási feladatokat is, az irodalmi kérdések viszont sokakat állítottak megoldhatatlan feladat elé. Nem egy vizsgázó elismerte, hogy több kérdésfajta esetében csupán tippelni tudott a helyes válaszra. A legtöbb probléma abból adódott, hogy nem ismerték fel az irodalmi művekből vett idézeteket, sokan pedig eleve neki sem fogtak a fogalmazásnak, mert érezték, hogy ahhoz nem elegendő a szókincsük.

Amikor a vizsga utáni napon megjelentek az Interneten a vizsgakérdések helyes válaszai, többen megdöbbenve tapasztalták, hogy nem is tanulták némelyik irodalmi művet, amely a kérdések között szerepelt. Ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre egyes pedagógusok azt állították, hogy a magyar iskolák ukrán nyelv és irodalom tanterve nem egyezik az ukrán iskolákéval, mások ugyanakkor határozottan cáfolták ezt. Tény azonban, mutatnak rá többen, hogy a megszabott óraszámban, valamint a nélkülözhetetlen tankönyvek és szakirodalom hiányában egyébként is lehetetlen volna elsajátítani a vizsgáztatók által megkövetelt ismereteket.

A vizsgák eredményeit csak hetek múltán, legkésőbb május 30-ig ismerhetjük meg. Az eredményekre várva azonban a legtöbb vizsgázó máris úgy érzi, hogy a felsőoktatási intézményekbe való felvételizéshez minimálisan szükséges 4-es osztályzatot sem érte el, azaz idén már biztosan nem tanulhat tovább.

A hivatalos adatok szerint országosan 512 473 fő jelentkezett az ukrán nyelv és irodalom vizsgára, akiknek 90 százaléka írta meg a tesztet. Az oktatási tárca honlapján ugyanakkor azt olvashatjuk, hogy a felsőoktatási intézményekben 660 ezer hallgatói hely van idén. Megjósolhatóan számottevő lesz tehát a diákhiány számos egyetemen és főiskolán, s különösen a magyar diákok száma lehet rendkívül alacsony...

szcs