KMPSZ-földrajzvetélkedő

2008. május 2., 10:00 , 381. szám

Múlt szombaton a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) adott otthont a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megyei földrajzvetélkedőjének, melyen csaknem 120 tanuló vett részt 7-12. osztályos kategóriában.

Az ünnepélyes megnyitón elsőként Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője köszöntötte a versenyzőket és kísérőtanáraikat, majd Izsák Tibor és Molnár József főiskolai tanárok, a vetélkedő koordinátorai nyújtottak tájékoztatást a verseny menetéről. Az érettségiző tanulóknak (középiskolák 11. osztálya, ill. gimnáziumok VIII., líceumok III. évfolyama) összesen két óra, a többieknek pedig másfél óra állt rendelkezésre a feladatok megoldására.

Az összesített pontszámok alapján a következő eredmények születtek:

7. osztály: 1. Nagy Flóra Boglárka (Beregszászi Magyar Gimnázium (BMG)), 2. Kész Barna (Salánki Mikes Kelemen Középiskola), 3. Rehó Dóra (Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium); 8. oszt.: 1. Barta Julianna (Salánki Mikes Kelemen Középiskola), 2. Bimba Brigitta (Bátyúi Középiskola), 3. Panykó István (BMG); 9. oszt.: 1. Berki Nikolett, 2. Varga Sándor (Nagydobronyi Középiskola) és Kopasz Gyula (Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola), 3. Pohilecz Szilveszter (BMG); 10. oszt.: 1. Kaszonyi Viktória (Mezőkaszonyi Középiskola), 2. Polinszki Brigitta (Bátyúi Középiskola), 3. Pallay Katalin és Szemere Judit (mindketten a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola diákjai); 11. oszt.: 1. Orbán Melinda (Bátyúi Középiskola), 2. Szeles András (Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola), 3. Homonnai Krisztián (Bátyúi Középiskola); Gimnáziumok VI., líceumok I. évfolyama: 1. Szabó Adrienn (BMG), 2. Barkaszi Zoltán (Nagyberegi Református Líceum), 3. Nagy Judit (Nagyberegi Református Líceum); Gimn. VII., líc. II. évf.: 1. Pallay Ferenc (BMG), 2. Bárdos Dávid (BMG), 3. Nagy István (Nagydobronyi Református Líceum); Gimn. VIII., líc. III. évf.: 1. Fekete Gábor (Nagydobronyi Református Líceum), 2. Zinov Viktor (Nagyberegi Református Líceum), 3. Balla István (Nagyberegi Református Líceum).

F.Zs.