Magyar Nap Rahón

2008. május 9., 10:00 , 382. szám

Először rendezett járási magyar napot Rahón a KMKSZ helyi alapszervezete és a Rahói Járási Ukrán-Magyar Kulturális Együttműködési Társaság. A rendezvénynek a Rahói Járási Állami Adminisztráció épülete adott otthont.

A díszteremben megtartott ünnepélyes megnyitón a két említett szervezetet vezető Nejzsmák Emma köszöntötte a megjelent hazai, magyarországi és szlovéniai vendégeket, és külön köszöntötte anyák napja alkalmából az édesanyákat. Majd átadta a szót a rendezvény fővédnökének, a Kultúra Lovagrendje alapítójának, a rahói magyarságot kiemelten támogató Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnökének, Nick Ferencnek, aki ismertette a lovagrend és az alapítvány rahói tevékenységét.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke abban a reményben köszöntötte a hallgatóságot, hogy a magyar nap hagyománnyá válik, a rahói járási magyarok a magyar kultúra jegyében élik meg összetartozásukat. Mint mondta: "A KMKSZ a kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezete, mint ilyennek, kötelessége és feladata, hogy mindenkit számon tartson. Azokat is, akik Beregszásztól jó kétszáz kilométerre élnek. Nekünk különösen nagy öröm azt látni, hogy messze az egy tömbben élő magyarok által lakott vidéktől a magyarok összetartanak, keresnek alkalmat arra, hogy összejöjjenek, megéljék magyarságukat. Kívánom azt, hogy a magyar szellem, a magyarság összetartozásának a tudata és érzése megmaradjon itt is, példaadó módon, biztatást adva a többieknek is."

Ezt követően a Rahói, a Terebesfehérpataki, Nagybocskói, Gyertyánligeti, Kevelei és Kőrösmezői Vasárnapi Iskola, valamint a Gyertyánligeti Katolikus Magyar Óvoda kis növendékei mutatták meg, hogy milyen szépen szavalnak és énekelnek őseik nyelvén. Anyák napja alkalmából a gyerekek köszöntötték az édesanyákat is.

Bacskai József, a Magyar Köztársaság nemrég kinevezett beregszászi főkonzulja is szólt a résztvevőkhöz: "Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az első hivatalos utam a festői Rahói járásba vezethetett. Ma egy csodának voltam a tanúja, annak a csodának, hogy itt a szórványban nagyszerű gyerekek nagyszerű előadást mutattak be. Büszkék lehetnek rájuk nevelőik és szüleik. Kívánom és kérem, hogy őrizzék meg évszázados magyar hagyományainkat, szeressék édes anyanyelvünket. Remélem, hogy nekem lesz még alkalmam nemegyszer itt lenni ezen a csodálatos rendezvényen." Funken Lina, a Rahói Városi Tanács képviselője is köszönetet mondott a magyar nap szervezőinek és a fellépő tehetséges gyerekeknek, külön kiemelve Nejzsmák Emmának, a KMKSZ-alapszervezet elnökének aktív szervező munkáját.

A rendezvény végén az anyaországi Kuncsorbáról érkezett Murányiné Balogh Mária hivatásos nótaénekes ismert népdalokat énekelt, sikeresen bevonva a közönséget is a produkcióba. Az előcsarnokban kiállított régiséggyűjtemény is sok érdeklődőt vonzott, a korabeli okiratok, okmányok, térképek, kiadványok és használati tárgyak között sok különleges darabot lehetett megcsodálni.

Badó Zsolt