Zrínyi Ilona-ösztöndíj

2008. május 30., 10:00 , 385. szám

Immár hatodik alkalommal került sor a Zrínyi Ilona-ösztöndíj átadására, melyet a Hármashalom Alapítvány hirdetett "Fogadj örökbe egy magyar tanárt" címmel. Az ösztöndíj célja azon (elsősorban fiatal) pedagógusok támogatása, akik a kárpátaljai szórványvidéken tanítanak.

A pályázat meghirdetői tudják, hogy bár "...erősebb a baltánál a fa / s a vérző csonkból virradó tavaszra / új erdő sarjad győzedelmesen", a képzeletbeli erdő újrasarjadásához nagyon nagy erőfeszítésre, önfeláldozásra, elhivatottságra van szükség. Olyan pedagógusokra, akik szívügyüknek érzik a magyar kultúra, a magyar hagyományok ápolását, akik őrzik a magyar szót, újratanítják a nagyszülők nyelvét a rahói, kőrösmezői vagy szolyvai gyerekeknek. Ezzel az ösztöndíjjal a pedagógusok áldozatos munkáját ismerik el.

A pályázat lebonyolítására ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget kérte fel az Alapítvány. A Szövetség szívesen vállalta ezt, hisz megalakulása óta különös figyelmet fordít a szórványban élő magyar gyerekek anyanyelvi oktatására.

A meghirdetett pályázatra 207 kárpátaljai pedagógus nyújtotta be pályázati adatlapját. A Hármashalom Alapítvány kuratóriuma a 2007/2008-as tanévben 81 pedagógust részesített támogatásban.

Amint azt Simon Attilától, a Hármashalom Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk, a támogatási összeg magánszemélyek felajánlásából, a Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a Rákóczi Szövetség segítségével gyűlt össze.

Az ösztöndíj második felének átnyújtására május 24-én került sor két helyszínen: Beregszászban, a KMPSZ székházában és a Técsői Hollósy Simon Középiskolában.

Mindkét helyszínen mód nyílt egy-egy rövid szakmai megbeszélésre, illetve a técsői magyar iskola megtekintésére. A kuratórium tagjai a beszélgetések során meggyőződhettek arról, hogy a támogatott pedagógusok számára a kapott összegnél is nagyobb jelentőséggel bír a számontartás, az odafigyelés, munkájuk elismerése.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nevében Orosz Ildikó, a Szövetség elnöke köszönte meg a Hármashalom Alapítvány nemes kezdeményezését. Szólt az ukrajnai oktatásügyben történt változásokról, s felszólította a szórványvidék pedagógusait, mivel az ő tanítványaik kiválóan ismerik az ukrán nyelvet, használják ki a számukra kedvező változásokat, s minél több diákot indítsanak el a felsőfokú tanintézetekbe.