Jövőre Ungváron tartja jubileumi közgyűlését a KMKSZ

Bagolyváron tanácskoztak

2008. november 21., 09:00 , 410. szám

November 15-én az ungvári járási Antalócon tanácskoztak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeti elnökei és választmányának tagjai.

A fórumon a szövetség vezetői értékelték a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét, megvitatták az esedékes előrehozott parlamenti választások és a gazdasági válság várható hatásait, valamint az iskolarendszerünket veszélyeztető oktatási reformtörekvéseket.

Az alapszervezeti elnökök előtt tartott beszámolójában Kovács Miklós elnök a gazdasági válság lehetséges ukrajnai következményeit elemezte, majd az előrehozott parlamenti választás kapcsán elmondta: amennyiben mégis lesznek választások január végén vagy február elején, akkor a szövetség a korábbiakhoz hasonlóan, a konkrét helyzet alapján hoz döntést a kérdésben, vagyis annak megfelelően, hogy mi a kárpátaljai magyarság érdeke. Ami pedig az anyaországgal való kapcsolattartást illeti, a KMKSZ és a magyar kormány viszonya különösebben nem változott az utóbbi időben – mondta az elnök. A kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről is beszélt Kovács: "Jelenleg van egy élesen magyarellenes állami politika Ukrajnában kormányzati szinten, elnöki szinten. Ez a politika a magyar oktatási rendszert megroppantotta, és ha ez a politika folytatódik, akkor nem sok esély marad arra, hogy újjá lehessen építeni oktatási rendszerünket."

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnök asszonya, a megyei tanács oktatási bizottságának elnöke a kárpátaljai magyar oktatási hálózat helyzetét értékelő előadása elején emlékeztette a hallgatóságot arra, hogy az emelt szintű érettségi központokat létrehozó oktatási miniszter, aki többek között kötelezővé tette az emelt szintű ukrán érettségi vizsgákat, az UMDSZ által támogatott Ukrán Szocialista Párt minisztere volt: "Nyikolajenko rendelete értelmében minden vizsgát ukrán nyelven kellett volna adni az érettségizőknek. Utána jött a jelenlegi miniszter, aki nem váltott le senkit, mindent rendben talált. Mindössze a magyarok kérésére két év haladékot adott... Úgy tűnik, az ukrán politikában konszenzus van az oktatás kérdésében." Az elnök asszony hivatalos kormányzati adatokra támaszkodva összehasonlította, hogyan teljesítettek Kárpátalján a magyar líceumok, illetve a magyar középiskolák az ukrán tanintézményekhez és a kárpátaljai átlaghoz viszonyítva, valamint milyen a viszony a magyar líceumok és a magyar középiskolák diákjainak teljesítménye között. Az eredmények azt jelzik, hogy a hátrányok ellenére sem rosszabb a magyar iskolák színvonala Kárpátalján. Kivételt képez az emelt szintű ukrán nyelv és irodalom vizsga, ami miatt aránytalanul kevés magyar gyerek került be a felsőoktatásba.

A beszámolók és az előadás megvitatása és a hozzászólások, kérdések megbeszélése után a jelenlévők kiegészítették és jóváhagyták a 2009-ben lebonyolítandó központi rendezvények listáját. Milován Sándor alelnök bejelentette, hogy március 28-ára tervezik a jövő évi, XX., jubileumi KMKSZ-közgyűlés megtartását, melyre Ungváron kerül sor. Javasolta, hogy az alapszervezetek az eddigi száz tag helyett nyolcvan tagonként küldhessenek egy küldöttet. A javaslatot a jelenlévők támogatták. Arról is döntés született, hogy a szövetség a kerek évforduló tiszteletére megjelentet egy jubileumi kiadványt, illetve hogy jövő év novemberében újra megszervezik a szolyvai emlékmenetet, az elhurcolások 65. évfordulójára.

Az alapszervezeti elnökök konferenciáját követően sor került a KMKSZ megyei választmányának soros ülésére is, ahol az elnökség javaslata alapján döntöttek az alapszervezeti közgyűlések és a középszintű gyűlések lebonyolításának időpontjairól, a KMKSZ megyei rendezvényeiről, valamint elfogadtak egy, a kárpátaljai magyar oktatás helyzetével kapcsolatos politikai nyilatkozatot.

Badó Zsolt