2008. december 18.

2008. december 18., 09:00 , 414. szám

Jézus Krisztus négyrendbeli eljövetele

"...bizony jövel, Uram Jézus." (Jel. 22:20)

Ádvent 4. vasárnapja van. Néhány nap múlva felcsendülnek a régi és az újabb keletű karácsonyi énekek, s az evangélium örökérvényű üzenetei. Ilyenkor Ady Endre szerint is "magába száll minden lélek". Jó nekünk elgondolkodnunk a karácsony értelmén: Vajon csak az ajándékozás ünnepe lenne? Igen! Az Ajándékozó a legnagyobbat, Önmagát nekünk adta:

l. Az örök Ige, a Teremtő Ige testté lett. A testtélétel előtti világ volt az első ádventi várakozás világa. Az idők teljességében "Ki bételjesíté amit ígére, Magát megalázván Isten létére..." ezt nevezzük Krisztus Urunk áldott születésének.

2. Születhet Betlehemben ezerszer, ha a szívemben még nem született meg. Az első eljövetelekor maga Isten nyitotta meg az egek egeit, hogy belépjen földi világunkba, az Ő királyi udvarába, de hogy életembe is belépjen, nekem kell a szívem ajtaját megnyitni. Külső karácsony lehet belső nélkül is, de milyen az? Igazi karácsony csak Vele lehet.

3. Az Isten megváltott gyermekének az élete: keresztyén, azaz krisztusi. Az csak természetes, hogy a Krisztus követője hitben él. Nem bűn nélkül, de megváltottan és hitben. Ő teszi életemet tartalmassá és céltudatossá. Alkalmassá tesz arra, hogy eszköze legyek országa építésében. Ez nem az én érdemem, hanem a kegyelem műve. E hitben kell maradnom "vész és vihar felett is..." mindhalálig.

4. És lesz egy végső eljövetele, amikor "eljön és minden szem meglátja őt, még azok is, akik általszegezték". A végső dolgokat Isten nem mireánk bízta. Akkor lehetetlen lesz nem engedelmeskedni Néki, hisz az emberi akarat megszűnik. Krisztus azért jön, hogy akikért meghalt és feltámadt, Szentlelke tüzével érlelődött gyümölcseit az Atya elé állítsa, és azokat is, akik nem hittek Benne. Van ítélet és kegyelem. Akik várják, ezt mondják: bizony jövel, Uram Jézus.

Józan Lajos