Vakarcsuk: kizárólag államnyelvű legyen a felsőoktatás

2009. január 23., 09:00 , 419. szám

Levélben kérte Ivan Vakarcsuk ukrán oktatási miniszter a felsőoktatási intézmények rektorainak a közreműködését annak a tervének a megvalósításában, amely az oktatás ukrán nyelvre történő átállítását tűzte ki célul 2012-ig az ország valamennyi felsőoktatási intézményében.

A miniszter azt javasolta a rektoroknak, hogy szervezzenek egy- vagy kéthetes cserelátogatásokat az ukrán oktatási nyelvű felsőoktatási intézmények professzorai számára az orosz tannyelvű intézményekben és fordítva. Ugyanilyen időszakra küldené az oktatási tárca vezetője az orosz ajkú egyetemi és főiskolai diákokat ukrán tannyelvű felsőoktatási intézményekbe - írta online kiadásában a kijevi Kommerszant-Ukraina című üzleti napilap.

A cikk szerint levelében Vakarcsuk azt is indítványozta az egyetemek és főiskolák vezetőinek, hogy dolgozzanak ki nemzeti programot az orosz és az ukrán nyelvű országrészekben működő felsőoktatási intézmények közötti "dinamikus cserekurzusok" lebonyolítására. A tárcavezető elképzelése szerint kutatási csereprogramokat és közös szemináriumokat kell szervezni az orosz és ukrán ajkú aspiránsoknak, doktoranduszoknak, az orosz anyanyelvű diákok számára pedig lehetővé kell tenni, hogy egy-egy szemesztert vagy tanévet ukrán tannyelvű egyetemen vagy főiskolán töltsenek.

Ezek az intézkedések - véli Vakarcsuk - elősegítik az ukrán államnyelvként való megerősödését, és azt, hogy 2012-ig az ország minden felsőoktatási intézményében az ukrán legyen az oktatás nyelve.

Az orosz nyelvű régiók felsőoktatási intézményeinek vezetői szerint a miniszter tervének végrehajtása szervezési és pénzügyi problémákat vethet fel. Az oktatási tárca lapértesülések szerint még csak előzetes számításokat sem végzett arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne Vakarcsuk "nyelvi projektjének" megvalósítása.

Ukrajnában az egyetemek és a felsőoktatási intézmények felében orosz nyelven folyik az oktatás. Mivel a múlt évben az iskolák végzőseinek háromnegyede ukrán nyelven tette le az emelt szintű érettségi vizsgákat, Ivan Vakarcsuk ezt úgy értelmezte, hogy a továbbtanulni vágyók zöme az egyetemi előadásokat is államnyelven szeretné hallgatni.

Az oktatási minisztérium egyébként a múlt év végén terjesztette a parlament elé a felsőoktatási törvény módosítás-tervezetét, amely kizárólag az ukrán nyelv használatát engedélyezné a felsőoktatásban, ellentétben a jelenleg hatályos jogszabállyal, amelynek értelmében a felsőoktatási intézmények oktatási nyelve az alkotmány és a nyelvtörvény alapján választható meg.

A törvénymódosítás elfogadása esetén kérdésessé válna a többi között a beregszászi magyar főiskola és az ungvári egyetem magyar karának a működése is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség máris tiltakozott Kijevnél a felsőoktatási törvény kisebbségekre nézve hátrányos módosítása ellen. A Szövetség azt alkotmány- és törvényellenesnek nevezte.

Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora érdeklődésünkre elmondta: "Ismert előttünk az a felsőoktatási intézmények rektoraihoz intézett miniszteri levél, amelyben a tárca világossá teszi azt a már korábban is, legutóbb épp egy odesszai tanácskozáson hangoztatott állásfoglalását, miszerint a XXI. században az ukrán nyelvnek az oktatás és a tudomány teljes értékű nyelvévé kell válnia. Azonban azt is tudjuk, hogy e tekintetben társadalmunkban, ukrajnai akadémiai körökben is éles vita folyik. Természetesen fontos az államnyelv elsajátítása, ismerete, de továbbra is azt gondolom, ennek az általános és a középiskola a legfontosabb színtere, nem pedig a felsőoktatás. Ellentétben a mostanival, ott olyan képzésre van szükség, amely lehetővé teszi a nemzetiségek, a nemzeti kisebbségek számára is, hogy az ukránt anyanyelvi oktatási intézményeikben sajátítsák el. Így több nyelv ismeretével valóban átjárhatóbb lehet a bolognai rendszer. Az államnyelv elsajátítása azonban nem járhat együtt a kisebbségi oktatás, annak nyelve és intézményrendszere elsorvadásával. Eddig ezt az alkotmány és a vonatkozó törvények garantálták. Egyébként a miniszteri levélben vázolt javaslatok közül intézményünkben már évek óta működik a vendégtanár-rendszer, egyes tantárgyak oktatását különböző nyugat-ukrajnai egyetemekről hozzánk érkező tanárok látják el." (Kárpátalja/kommersant.ua/MTI)