Orosz Ildikó: A felvételizők alaposan tájékozódjanak a lehetőségekről

2009. január 30., 09:00 , 420. szám

Minap ülésezett Budapesten a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács (HTMÖ). A testület döntött a 2008-2009-es tanév tavaszi szemeszterére kiírt részképzési pályázatokról és a 2008-2009-es tanévre Kárpátalján és a Vajdaságban kiírt szülőföldi tanulmányi támogatások elbírálásáról, ugyancsak a regionális ösztöndíjtanácsok javaslatai alapján. Szó esett továbbá a továbbtanulás lehetőségeiről az anyaországban. E sokakat érdeklő kérdésekről dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét kérdeztük, aki régiónkat képviselte az ülésen.

- Vannak-e változások a részképzések támogatása terén?

- A bolognai folyamattal összefüggésben ez a képzési forma is mindinkább abba az irányba mozdul el, amit az Európai Unióban a részképzés fogalma alatt értenek, azaz, hogy egy-egy hallgató legalább egy teljes szemesztert tanulhasson valamelyik külföldi felsőoktatási intézményben. Nálunk a korábbi években az a gyakorlat alakult ki - s ez a modell részben még idén is fennmaradt -, hogy a meghirdetett részképzési lehetőségekre egytől hat hónapig terjedő időszakra lehetett pályázni. Ugyanakkor már volt-van egy külön kategória is, amely a bolognai folyamathoz illeszkedve lehetővé teszi a hallgató számára, hogy egy teljes félévet Magyarországon teljesítsen. Ebben az esetben vagy olyan tárgyakat vesz fel a diák, amelyeket azután itthon, az anyaintézményénél elismernek és beszámítanak, vagy pont azért megy el egy félévre, hogy a vendéglátó intézményben mérettesse meg magát, ott teljesítsen, s tegyen szert csak ott elsajátítható tudásra. Azt gondolom, ez mindenki számára nagyon fontos, mert ezzel megtesszük az első lépést a tekintetben, hogy a bolognai folyamat révén biztosítsuk a diákok számára az átjárhatóságot az egyes képzési formák és tanintézmények között. Természetesen a diákok felelőssége is megnő abban a tekintetben, hogy adott esetben mulasztanak-e egy félévet, amit persze később bepótolhatnak, hiszen a bolognai folyamat kritériumai szerint a felsőoktatási rendszerből nehezen lehet kiesni. Nos, idén a diákok többsége 2-3 hónapnyi képzést pályázott meg. Az ösztöndíjtanács úgy döntött, hogy támogatja azok pályázatait, akik a teljes szemeszternyi részképzést választották. A többiek esetében viszont nem támogatjuk a két hónapot meghaladó időtartamú részképzéseket, miután véleményünk szerint a diákok így sem a külföldi, sem az itthoni tanulmányi követelményeknek nem tudnak megfelelni. Éppen ezért minden pályázónak a tanulmányi eredményeitől függően egy vagy két hónapnyi részképzésre biztosítottunk lehetőséget.

- Számíthatnak-e anyaországi támogatásra azok a kárpátaljai magyar diákok, akik Ukrajnában vesznek részt a magiszteri, szpecialiszt vagy doktori fokozat elérését célzó képzésben?

- Igen, a magyar Oktatási Minisztérium idén támogatja ezeket a hallgatókat. A diákok esetében a rendelkezésre álló keretre 25 fő nyújtotta be a pályázatát, s az ösztöndíjtanács valamennyiüknek megítélte az egy tanévre szóló mintegy 100 ezer forintnak megfelelő támogatást. Az itthon dolgozó, s valamelyik ukrajnai vagy külföldi oktatási intézményben doktori képzésben részt vevők számára is hirdetett pályázatot az ösztöndíjtanács, amelynek keretében mind az öt jelentkezőnek megítéltük az évi 200 ezer forintnak megfelelő támogatást.

- Ezekben a hetekben sokakat érdekelnek a magyarországi felsőoktatási intézményekben való továbbtanulással összefüggő információk. Mit lehet már tudni ezzel kapcsolatban?

- Felhívnám a figyelmet arra, hogy változások várhatók a felvételi rendjében Magyarországon, ezért azt javaslom, hogy az érdekeltek alaposan tanulmányozzák át a felvételi tájékoztatót, melyből egy-egy példány megtalálható a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola folyóirat-olvasójában, valamint a Beregszászi Információs Irodában. Ígéretet kaptunk arra is, hogy Bacskai József főkonzul úr javaslatára, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának közreműködésével eljuttathatunk egy-egy példányt a tájékoztatóból minden kárpátaljai magyar iskolába.

Idén is két kategóriában hirdetnek felvételit Magyarországon: a baccalaureatusi és a magiszteri fokozat megszerzésére. Mint közismert, az jelentkezhet magiszteri fokozatot adó képzésre, aki már rendelkezik a baccalaureatusi fokozattal. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények hallgatói a negyedik évfolyam elvégzése után, a magyarországi oktatási intézményekben tanulók a harmadik évfolyamot követően szerzik meg a baccalaureatusi fokozatot. A magyarországi magiszteri képzés szempontjából mindegy, hogy az adott hallgató ukrajnai vagy magyarországi oktatási intézményben szerezte meg a baccalaureatusi fokozatot. Arra kell figyelni, hogy az alapdiploma a választott képzésnek megfelelő szakirányú legyen, ezen belül viszont lehetőség nyílik a képzések közötti választásra.

Akik idén Magyarországon szeretnének felvételizni, számítsanak arra, hogy ha be is kerülnek a rendszerbe, minden évben újra meg kell pályázniuk az államilag finanszírozott ösztöndíjat. Ez már azokra a diákokra is vonatkozik, akik a 2008-2009-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat. Az utóbbiak figyelmét felhívnám arra, hogy a Márton Áron Szakkollégium honlapján hamarosan megjelenik az erre vonatkozó pályázati felhívás, ne mulasszák el tehát megpályázni a következő tanévre az ösztöndíjukat.

Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy azok, akik elérik Magyarországon az állami finanszírozásra jogosító felvételi ponthatárt, számos kedvezményt vehetnek igénybe azok közül, amelyek a magyar állampolgárságú diákokat megilletik. Így például, ha a határon túli felvételiző nem nyert ösztöndíjat a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanácshoz (KMÖT) benyújtott pályázata alapján, de felvételikor elérte az állami finanszírozást jelentő ponthatárt, mentesül a tandíj alól.

- Született-e már döntés a magyar állami ösztöndíjak odaítélésére kiírandó pályázatról?

- A pályázat kiírása a napokban várható, annyit azonban már most elárulhatok, hogy a keretszámok a tavalyival megegyezők, azaz 26 ösztöndíjat osztunk majd ki, további hétről pedig az egyházak javaslatai alapján születik döntés. A KMÖT már korábban döntött arról, hogy az ösztöndíjak odaítélésénél milyen szakirányokat kívánunk támogatni. Az alapelv idén is az, hogy a baccalaureatus fokozat megszerzésekor nem támogatjuk azokat a magyarországi képzéseket, amelyek Kárpátalján is elérhetők anyanyelven, azaz magyarul. A magiszteri képzés esetében viszont tettünk kivételt e szabály alól, például a magyar nyelv és irodalom esetében, miután véleményünk szerint a legmagasabb szintű képzést ott a legcélszerűbb megszerezni, ahol a képzés szintje a legkiválóbb, ami adott esetben Magyarországot jelenti. Itt hívnám fel a felvételizők figyelmét arra, hogy a meghirdetett magyar állami ösztöndíjak elnyeréséhez emelt szintű magyarországi érettségit kell tenni azokból a tárgyakból, amelyek felvételiként szerepelnek az adott szakon. Az ösztöndíjra pályázók jelentkezési pontszámának kiszámításakor ugyanis számításba veszik az érettségin elért eredményeket. Tudnivaló az is, hogy csak abban az esetben kaphatnak majd baccalaureatusi diplomát a képzés befejezése után, ha rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával, amit már érettségi előtt, akár a 9-10-11. osztály folyamán is megszerezhetnek, akár ukránból, akár bármely nyugati nyelvből. Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat a beregszászi főiskola is hirdet rendszeresen. Hasznos és célszerű, ha ukrán nyelvből tesznek vizsgát, mert így alaposabban felkészülhetnek az érettségire, ezzel is növelve esélyeiket a továbbtanulásra, és ez segíti majd a visszatérésüket tanulmányaik elvégzése után, ha úgy döntenek, hogy szülőföldjükön akarnak boldogulni. Tény, hogy a nyelvtanulásra fordított időt nem lehet, nem szabad "megtakarítani", minél hamarabb elkezdik, annál sikeresebbek lehetnek.

- Többen érdeklődtek szerkesztőségünknél aziránt, mikor jelenik meg a pályázati felhívás?

- Miután a magyarországi tanintézményekbe készülőknek február 15-ig kell benyújtaniuk a jelentkezésüket, elvben célszerű volna, ha legkésőbb február 1-ig megjelenne a pályázati felhívás. Szóvá is tettem a KMÖT ülésén, hogy lehetőség szerint idejében, és mindhárom nagy példányszámú kárpátaljai lapban tegyék közzé a felhívást. A végrehajtás a Kárpátaljai Információs Irodán múlik, amely, remélem, teszi majd a dolgát, ahogyan kell.

hk