Szemán Öcsi Ferenc-emlékkiállítás

2009. április 3., 10:00 , 429. szám

Születésének hetvenkettedik évfordulóján különböző alkotói korszakait bemutató, reprezentatív tárlattal emlékezik a neves kárpátaljai festőművészre, Szemán Öcsi Ferencre a Boksay József Kárpátaljai Megyei Képzőművészeti Múzeum és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága.

Az 1937-ben Ungváron született, s 2004-ben pályáját ugyanitt bevégző Szemán Ferenc Erdélyi Béla, Boksay József, Manajló Tivadar tanítványának mondhatta magát. Később a Tallinni Képzőművészeti Főiskola magántanulójaként lehetősége nyílt, hogy megismerkedjen a haladó európai képzőművészeti törekvésekkel, modernebb stílusirányzatokkal. Az akkori Szovjetunióban a Baltikum a nyugati, az európai kultúrát jelentette.

1967-ben volt szülővárosában, az írószövetség klubjában első kiállítása. A tárlatot a hatalom bezáratta, mivel Szemán absztrakt képeit káros hatásúnak ítélték. Bár a Moszkva megyei Puscsinón volt még egy egyéni tárlata 1977-ben, Ungváron legközelebb 23 évvel később, 1990-ben mutathatta be ismét alkotásait a nagyközönségnek. Egyik alapítója volt a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának. A szovjet korszak mellőzöttségének évtizedei után vidékünk s a kortárs magyar képzőművészet elismert, köztiszteletben álló személyiségévé vált. Népszerűségét és elismertségét számos egyéni, illetve alkotótársaival közös kiállítása jelezte életének utolsó másfél évtizedében. Képei megtalálhatók bolgár, jugoszláv, cseh, szlovák városok múzeumaiban, New York-ban, a Modern Művészetek Múzeumában, a chicagói képtárban, Ungváron, a Boksay József Szépművészeti Múzeumban, Németországban, Magyarországon, Izraelben, a kézdivásárhelyi, a lakitelki, a mezőkövesdi alkotótáborok gyűjteményeiben és más köz- és magángyűjteményekben, közvetítve egy nagy művész világról alkotott véleményét.

A népes közönséget vonzó kiállítást Brenzovics László, a KMKSZ és a megyei tanács alelnöke nyitotta meg. Ünnepi beszédet mondott dr. Szabó Lilla művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társaságának elnöke, aki kijelentette: "Szemán Öcsi hatalmas szellemi és művészeti értéket képvisel. Nemcsak a stílusa volt egyéni, hanem a stílusa tükrözte azt az embert, aki ő maga volt. Ez nyilván furcsán hangzik, mintha a művészt és az embert szét lehetne választani. Szemánnak az élete, az volt maga a művészet. Egészen hatalmas művészet, ami abból a hatalmas szabadságvágyból táplálkozott, amit ő maga testesített meg."

Értékelte a művész munkásságát Erfán Ferenc, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Képzőművészeti Múzeum igazgatója és Olena Prihogyko művészettörténész, majd a bohém művész mindennapjait idézte fel Vitalij Dvorcin, a Munkácsi Orosz Drámai Színház rendezője.

Szemán Ferenc özvegye meghatottan köszönte meg azt a szeretetet és tiszteletet, mely máig övezi Szemán Öcsi Ferencet, a festőművészt.

Az érdeklődők a kiállítást a Boksay József Kárpátaljai Megyei Képzőművészeti Múzeumban (Ungvár, Zsupanszka tér 3.) április végéig tekinthetik meg.

dózsa