Dupka becsődölt, de magáénak tekinti-e a kudarcot az UMDSZ?

Kapcsolattartási támogatás

2009. május 8., 10:00 , 434. szám

A szerkesztőségünk birtokába jutott információk szerint a Szülőföld Alap Iroda 2009. április 23-i hatállyal felmondta szerződését a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás ukrajnai lebonyolításával megbízott Unió Kárpátaljai Jótékonysági Alapítvánnyal, melynek elnöke Dupka György UMDSZ-alelnök.

E tárgyban intézett levelet Zilahi László, a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának elnöke Barta Józsefhez, aki a KMKSZ-t képviseli a testületben. Mint a levélben olvasható: "A felmondást az indokolta, hogy az Alapítvány a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a jelzett hiányosságokat pedig többszöri felszólítás ellenére sem orvosolta. Ezen túlmenően egyes esetekben késedelemmel teljesítette a kérelmezők felé fennálló fizetési kötelezettségeit." Egy ilyen esetről lapunk is beszámolt. Idézzük olvasónk levelét: "...2008 áprilisában beadtam a munkácsi információs irodán a kérvényt ez ügyben, ahonnan azt szépen továbbították is az ungvári központi irodába. Miután minden szükséges okmányt csatoltam, egy hónap múlva mégis jött egy hiánypótlásra felszólító levél Ungvárról, melyben az általam már egyszer beadott fénymásolatokat kérték ismét. Jó, legyen. Azt azért nem gondoltam, hogy még 2009 februárjában is hiába megyek irodába és bankba egyaránt."

Mondhatnánk: épp ideje, hogy betelt a pohár... A dolog érdekessége azonban, hogy Zilahi úr 2009. május 4-én kelt levelében arra kéri Barta Józsefet: május 6-ig távszavazás formájában - a többi kollégiumi taggal együtt - szavazzon egy pályázati felhívás szövegéről, amely felhívás alapján a Kollégium május 12-i ülésén már dönteni lehessen "a beérkezett pályázatokról, kiválasztva az új lebonyolító szervezetet, biztosítva ezzel a kárpátaljai magyarság számára a támogatás folyamatosságát."

Óhatatlanul felmerül a kérdés: ilyen rövid idő alatt mikor hirdetik meg a pályázatot, s mely szervezet képes arra időben, a feltételeknek megfelelően jelentkezni? Vagy talán épp az a cél, hogy csak egy szűk kör szerezzen tudomást a dologról? Esetleg valahol valakik azt is sejtik, ki lesz a pályázat nyertese...? Netán ismét az UMDSZ?