2009. május 29.

2009. május 29., 10:00 , 437. szám

Pünkösd üzenete

Kedves Testvéreim! Jézus, mielőtt elment volna erről a földről, többször ígérte tanítványainak a Szentlelket. Elmondta, hogy ez a Szentlélek Pártfogó, Vigasztaló lesz a számukra, hogy elvezeti őket a teljes igazságra, eszükbe juttatja majd az Isten ígéreteit, Őt, Jézust fogja dicsőíteni és velük marad mindörökké.

1. Mi történt Pünkösdkor? Ezek a tanítványok együtt voltak, hirtelen valami szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak, és mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Nagyon sokan mentek akkor az ünnepre Jeruzsálembe, és az addig félénk, bátortalan férfiak bátran kimentek az összegyűlt sokaság elé és bizonyságot tettek a keresztre feszített és feltámadott Jézusról.

2. Mi lett ennek a következménye? Az igehallgatók közül többen engedelmeskedtek a megtérésre hívó szónak és 3000 ember megkeresztelkedett.

3. Történhet-e ehhez hasonló ma is? Igen, mert Isten Lelke szabadon működik. Az Ő munkájának eredménye, hogy embereket győz meg bűneik felől, de egyben felragyogtatja előttük azt a kegyelmet és lehetőséget, hogy nem kell bűneikben maradni, mert Jézus Krisztus halála által Istennel megbékélhet és a Krisztusba vetett hit által örök élet részesévé lehet az ember. Ma is úgy történik, hogy az ember az igehirdetést hallva igazat ad az Istennek, hogy bűnei miatt csak ítéletet érdemel, de közben eljut hozzá az Örömhír, hogy Isten azért adta a Szentlelket, hogy Pártfogója legyen azoknak, akiknek nincs pártfogójuk, Vigasztalója azoknak, akiknek nincs vigasztalójuk.

4. És ki kaphatja Isten Szentlelkét? "...Mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?" - olvashatjuk Lukácsnál. Egyik pünkösdi ének soraival bátorítom erre Testvéreimet: "Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét, Legfőképpen az igaz hitért, hogyha jő a végóra, mellénk álljon, Hazatérésre készen találjon, Könyörüljön."

Ámen.

Mező Miklós