Aklihegy csemegéje: a cseresznye

Egy új fesztivál a palettán

2009. július 10., 10:00 , 443. szám

A nagyszőlősi járási Aklihegy Kárpátalja egyik legszebb fekvésű magyar községe, mely az Avas nyugati nyúlványaira felkúszva simul az ukrán-román határhoz. Lakói pedig elsősorban a lankákra telepített gyümölcsösök terméséből, legfőképp a cseresznye eladásából igyekeznek megélni. Innen is adódott az ötlet, hogy a falunapokat - az idei esztendőtől kezdődően - cseresznyefesztiválok formájában bonyolítsák le. Így került sor 2009. július 5-én az első aklihegyi cseresznyefesztiválra, melyet a községi általános iskola melletti ligetes kiserdőben tartottak meg.

Előbb azonban - ökumenikus istentisztelet keretében - felszentelték a temetőben álló harangláb új harangját, melyet közadakozásból öntettek az aklihegyi hívek. Seres János máramaros-ugocsai református esperes János evangéliuma alapján hirdetett igét, s többek között arra hívta fel a gyülekezet figyelmét, hogy ez a harang, ha megszólal, jelzi egy-egy földi életút végét; milyen nagy kegyelem viszont, hogy mi még úton járó emberek vagyunk, s a jézusi keskeny ösvényen indulhatunk el, mely az örök életre vezet. Csirpák József tiszabökényi görög katolikus parochus párhuzamot vont az izraelitákat a szent sátorhoz hívó ószövetségi harsonák és a most felszentelt harang között. Bán Zsolt Jónás, a Nagyszőlősi Ferences-rendi Misszió szerzetes-papja pedig Lukács evangéliuma alapján arról hirdetett igét, hogy Jézus elhozta nekünk az örök élet reménységének az üzenetét, s adja Isten, hogy ez a harang is erről a reménységről zengjen.

Majd fellépett a Péterfalvai Református Líceum együttese, valamint a helybeli óvoda kis növendékei, akik énekeket és verseket adtak elő. Dr. Oroszi József nevetlenfalui polgármester, az Aklit, Aklihegyet, Újaklit és Batárt is irányító Nevetlenfalui Községi Tanács feje pedig köszönetet mondott az igehirdetőknek, valamint mindazoknak, akik különböző összegekkel támogatták a harangöntés nemes ügyét.

Ezt követően kezdetét vette a cseresznyefesztivál rendezvénysorozata, melynek bevezetőjében dr. Oroszi József felelevenítette a harangszentelés előzményeit.

A polgármester után Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese lépett a mikrofonhoz, felidézve, hogy tavaly felcserközpontot és kopjafát avattak a faluban, míg most harangszentelés tette még emlékezetesebbé az idei falunapot, mindez pedig azt bizonyítja, hogy az itteni faluközösség képes az összefogásra, közös projektek megvalósítására, ami figyelemre méltó teljesítmény a mai világban, amikor is sok ember magába zárkózik...

A beszédeket követően kulturális programok követték egymást a színpadon. Dalokkal és táncokkal léptek fel az Aklihegyi Általános Iskola tanulói, népdalcsokrot adott elő a kis Sztojka Vanessza, szatmári néptáncok zenéjével szórakoztatta a közönséget az Aranykalász Népi Zenekar. Bemutatkozott a Beregújfalui Művelődési Ház tánccsoportja, illetve a furulyájával fellépő ifj. Csetneki Ferenc, míg a Majszin Táncegyüttes keleti táncokkal csempészett csipetnyi egzotikumot a műsorba. Ugyancsak fellépett Komáromi Johanna szólóénekes, klarinéton játszott Csele Réka, szaxofonon az anyaországból átrándult Szerencsi Tibor, a szintén Magyarországról érkezett neves előadóművész, Máté Öcsi pedig ismert slágerekkel bűvölte el a publikumot. Majd operett-melódiák csendültek fel a határon túlról érkezett előadóművészek: Ládi Gabriella, Bagi Csaba, Pankotay Péter, Kovács Viktória, Kiss Aranka, Kiss Sándor és Szerencsi Tibor tolmácsolásában.

Közben, természetesen, a gyomrok sem maradtak üresen. A bográcsgulyás mellett cseresznyéből készült ételekkel - levesekkel, süteményekkel, cseresznye- és meggylekváros gombócokkal - várták a vendégeket az aklihegyi, nevetlenfalui, batári, akli, újakli, tiszaújhelyi, nagybégányi és kovászói háziasszonyok, nem egy standon lehetett vásárolni kompótot, illetve lekvárt, s a jófajta cseresznyepálinkából sem volt hiány. Végezetül pedig utcabál zárta a rendezvénysorozatot.

elem