Hazahívogató Falunap Szalókán

Horgászverseny és falunévtábla-avatás

2009. augusztus 21., 10:00 , 449. szám

Tizennegyedik alkalommal szervezett Hazahívogató Falunapot augusztus 15-16-án az ungvári járási Szalókán a helyi KMKSZ-alapszervezet és a községi tanács. A Tisza-parti kisközség hagyományőrző-szórakoztató rendezvényére rendszeresen meghívják a faluból elszármazottakat, illetve újabban a községgel baráti kapcsolatokat kiépítő Baranya megyei Pellérd, valamint a vajdasági Péterréve küldöttségét is.

Idén a falunap kétnapos rendezvénnyé bővült. Szombaton reggel horgászversennyel kezdődött a Tisza-parton, amelyre 52-en érkeztek. A spinert és a horgászfelszereléseket a három dobogós: Barta Dénes, Barta Sándor Szergej Malosko vihette haza. Később honismereti vetélkedőt rendeztek a helyi gyermekeknek.

Vasárnap Orosz Kálmán, a KMKSZ Szalókai Alapszervezetének elnöke nyitotta meg a falu múltját felidéző néprajzi kiállítást. A kiállítás anyagát összegyűjtő és összeállító Fekete Erzsébet tanárnő elmondta, hogy az utóbbi időben egyre több olyan tárgy van, amelyet a községnek ajándékoznak a tulajdonosok. A megnyitón citerakísérettel a falura jellemző népdalokat és nótákat énekeltek a nyugdíjasok. A Szalókáról Budapestre elszármazott Terjék Béla, aki 1996-tól minden falunapra hazalátogatott, könyveket ajándékozott a polgármesteri hivatalnak, illetve a községi könyvtárnak. Ezután a korábbi falunapokon készült videofelvételeket lehetett megtekinteni.

Az ünnepi istentiszteleten Balogh Attila ungi esperes hirdetett igét. Bátori József, a Szalókai Református Egyházközség gondnoka megköszönte a Győry Rotary Clubnak a templomfelújításához nyújtott segítséget.

A hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták a sztálinizmus áldozatainak emlékművét, majd az első világháború áldozatainak emlékjelén és a község egykori lelkészének, Ruszka Eleknek a sírján is elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Ruszka Elek több mint negyven évig szolgálta a Szalókai Református Gyülekezetet, emlékét máig őrzik a helyiek.

Metzing József, Pellérd polgármestere a széthullóban lévő emberi közösségek összetartásának fontosságát hangsúlyozta, valamint a templom kazettás mennyezetének felújításához ajánlotta fel segítségét.

A falunap keretében avatták fel Szalóka új, díszes falunévtábláját, melyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség adományozott a községnek. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében elmondta: – Most, hogy jóval nacionalistábbra változott Ukrajnában az állampolitika, megpróbálják felszámolni azt az 1989-ben kiharcolt jogunkat, hogy anyanyelvünkön is kiírhassuk településeink ősi nevét, és teszik azt az Ukravtodor segítségével. Ez ellen próbál tenni a KMKSZ falutábla-programja, amely a Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően eddig öt magyar településre juttatott el díszes falutáblát.

A kultúrházban Biró Sándor polgármester köszöntötte a vendégeket, közöttük dr. Soós Kálmánt, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, Roják Máriát, Császlóc polgármesterét, a Császlóci KMKSZ-alapszervezet elnökét és Kricki Imrét, Szerednye polgármesterét, majd oklevéllel és virágcsokorral köszönte meg a helyi iskola és óvoda nyugdíjas dolgozóinak áldozatos munkáját.

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke, a KMKSZ Őrdarmai Alapszervezetének elnöke a járási vezetés nevében üdvözölte a jelenlévőket, majd elismerően szólt a szalókai emberek összetartásáról.

A kulturális műsor a Péterrévei Tisza Táncegyüttes és tamburazenekar műsorával kezdődött. Majd a Szalóka ifjú szépségeit felvonultató szépségverseny következett. Örömmel fogadta a zsúfolásig megtelt kultúrház közönsége a Császlóci Csicsergő Csajok zenés, humoros produkcióját, majd táncok és nóták következtek, s végül az ungvári Rapszódia kvartettnek tapsolhatott a közönség.

Közben a futballpályán a helyi gárda a határőrség csapatát győzte le 2-0-ra. A felnőttek más viadalokon is összemérhették erejüket. A felkínált nyereményekért felmásztak a szédítően magas póznára. Kötélhúzásban és kődobásban is versengtek a vállalkozó kedvűek. A helybéliek és a vendégek sötétedés után pedig az ilyenkor szokásos tűzijáték helyett a takarékosabb és környezetkímélőbb megoldást választották, egy hatalmas máglyát gyújtottak, majd akik még ekkor sem fáradtak el, reggelig táncoltak az utcabálon.