2009. december 18.

2009. december 18., 09:00 , 466. szám

Ige: Zsolt.130: 5-6. Várom az Urat, várja az én lelkem és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.

A Szentírásban van egy-egy kép, hasonlat, mely önmagában többet mond, mint egy hosszú prédikáció. Ilyen ez a két igevers is.

Olyan korban, amikor még nem volt villanyvilágítás, mely nappallá változtatja a sötét éjszakát, irtózatosak voltak a holdtalan és csillagtalan éjszakák. A bástyafokon vagy messze néző őrtoronyban őrök vigyáztak, mint hajdan itt a huszti várban. Egy-egy őrváltási idő felért az örökkévalósággal, ó, hogy várták a hajnalt, a világosságot! Ez a bibliai kép a hívő emberre is jellemző, mi is várakozó emberek vagyunk.

1. Milyen körülmények között várom az Urat? Sötétségben. Sötétség alatt a jelenvaló világ nyomorúságát kell értenünk. Magunknak, helyzetünknek, korunknak, egész világunknak azt a tulajdonságát, hogy fájdalmasan hiányos és elégtelen. Lehet, hogy ezt sokan nem látják meg, csak az az igazi adventi lélek, aki meglátja a világ nagy nyomorúságában a magáét is, az ilyen adventre jön a karácsony.

2. Az Urat várjuk. Nem várhatunk mást, csak az Élet Fejedelmét, az Úr Jézus Krisztust, aki betölti szívünket, életünket egy magasabb és tisztább világ örömével. Benne és általa Isten jön felénk, aki fedd és ítél, hív és tanít. Azért kell Őt várnom, mert Ő öröktől fogva vár engem, még a világ teremtése előtt belefoglalt örök szövetségébe. Akkor teljesül szeretete, ha viszont szeretem Őt, és úgy szeretem a másik embert, mint önmagamat.

3. Hogyan várjuk az Urat? Félelemmel és bizalommal. Ne feledjük, hogy ez a felénk közelgető Úr a Szent és Igaz Isten, aki haragjának tüzéből lép ki, hogy bűnbánatunkban lehajoljon hozzánk és keblére öleljen. Mi lenne, ha bűneink szerint bánna velünk? Vajon ki maradhatna meg előtte? És mégis bizalommal várjuk, mert Atyánk keze új és dicsőséges arcot mintáz reánk. Vajon elveszett-é az a teremtmény, akit ilyen Mester keze formál, mint a Megváltóé? "Már lehozta az életet, mely Istennél volt készített, hogy ti is véle éljetek, boldogságban örvendjetek." Ez vezessen bennünket karácsony szent ünnepe felé.

Józan Lajos