A munkácsi (kamjankai) régi magyar temető

2010. február 5., 09:00 , 473. szám

Kárpátaljai viszonylatban úttörő vállalkozásnak tekinthető az a kiadvány, amely a fenti címmel, Gulácsy Géza szerkesztésében és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gondozásában jelent meg nemrég. Összeállítói arra vállalkoztak, hogy dokumentálják jelenlegi állapotában, s ezáltal megmentsék az enyészettől történelmünk egy fontos darabkáját.

A kiadvány, mint címe is mutatja, a munkácsi (kamjankai) régi temetőben található latin betűs (magyar, német, cseh) sírokat foglalja lajstromba. A hantok 2008-as feltérképezése nyomán mintegy ötezer nevet szedtek listába a kötet készítői, a hozzájuk tartozó adatokkal együtt. A könyvhöz mellékelt DVD-n a síradatbázis digitális változatán túl a síremlékekről készült 3300 fényképet is közread a szerkesztő.

Mint a kötethez írt Előszóból megtudjuk, a vállalkozás aktualitását az adta, hogy a régi, mintegy nyolchektárnyi területet elfoglaló temetőben nyugvók hozzátartozóinak egy része már nem él, vagy nem él Kárpátalján. "Így ezeket a sírokat jobbára senki sem gondozza, az állaguk leromlott, sokat ezek közül felszámoltak, s az újabb rátemetések következtében a magyar feliratok lassan eltűnnek" – írja Gulácsy Géza.

A munka további célja és eredménye a jelenlegi állapot rögzítésén túl, hogy lehetővé teszi a temetőben nyugvó nevezetes személyek, például az 1848-as hősök sírhelyeinek tervszerű gondozását. Eredményesen használhatják a kötetet azok is, akik családtagjaikat keresik, illetve családfakutatással foglalkoznak.

A kiadványt a munkácsi temetők történetét felvázoló, a honismeret iránt érdeklődő olvasók és kutatók érdeklődésére feltétlenül számot tartó tanulmány egészíti ki Tegze József tollából. A dolgozat egészen a kezdetektől tekinti át a Munkácsot lakó felekezetek temetkezési helyeinek történetét, de említést tesz a várbeliek temetkezési szokásairól, a római katolikus templom kriptájáról és a városhoz közeli klastrom-hegyi kolostor temetőjéről is.

A gyűjtőmunkát és a kötet megjelentetését a Szülőföld Alap támogatása tette lehetővé.

scs