Döcögő régiófejlesztés

2010. február 12., 09:00 , 474. szám

Megkezdte működését a régiófejlesztési és építési minisztérium égisze alatt létrehozott, a európai régiók fejlesztésével és a határ menti együttműködés kérdéseivel foglalkozó konzultációs tanács. A testület első kijevi ülésén részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese.

A tanácskozáson egyebek mellett elfogadták a testület idei munkatervét, s áttekintettek egy sor, a határ menti együttműködéssel összefüggő aktuális kérdést.

Brenzovics László a Tisza völgyének fenntartható fejlesztésére irányuló kezdeményezés megvalósításáról tartott előadásában mindenekelőtt a klimatikus és ökológiai változásokkal, valamint az ipari katasztrófákkal kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet. Mint rámutatott, a Tisza vízgyűjtő területén már számos baleset következett be a különböző bánya- és vegyipari üzemekben, a közeli nyersanyagvezetékeken, ami a folyó vizének szennyeződéséhez vezetett. További súlyos probléma, hangsúlyozta a szónok, hogy a Tisza medencéje gyakorta szenved a súlyos árvizektől, az utóbbi időben pedig egyre erőteljesebbé válnak az eróziós jelenségek és a földcsuszamlások. Mindez komoly gondokat okoz a víz- és a földgazdálkodásban, valamint a nyersanyagkészletek felhasználásában, amelyeknek a megoldása valamennyi érintett ország összehangolt döntéseit követeli meg - hangoztatta Brenzovics László. Ezt a célt szolgálja a Tiszai Kezdeményezés, melyet az ukrán, román, magyar és szerb kormányok írtak alá. A kezdeményezés célja a fenntartható fejlődés elősegítése, az érdekelt országok politikájának összehangolása a Tisza folyó vízgyűjtőjének területén.

Jelenleg a Tisza-medence fenntartható fejlesztésére a TIKAD nemzetközi projekt alapján történnek lépések, amelyet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mutatott be tavaly szeptemberben a Tiszai Kezdeményezés megvalósítására létrehozott hivatalközi munkacsoport ungvári kihelyezett ülésén.

hk