A betegek szentsége

2010. február 26., 09:00 , 476. szám

A lourdes-i Szűzanya megjelenésének emléknapján emlékezett meg a Római Katolikus Egyház a betegek világnapjáról. Ez alkalommal egyházmegyénk templomaiban az idősek és a betegek számára kiszolgáltatja a papság a betegek kenetét.

Így volt ez a Tisza forrásvidékén is. Mikulyák László atya az ünnepet megelőző napokban és az emléknapon is kiszolgáltatta a szentséget mindazoknak a híveknek, akik ezt kérték, vagy akiknek a koruk, egészségi állapotuk megkívánta a kenet felvételét.

László atya szentbeszédében emlékeztetett, hogy a szentkenet nem valamiféle talizmán, amellyel fel kell vérteznünk magunkat, hanem egy a Krisztus Urunk által rendelt szentség, amely arra hivatott, hogy a beteg és idős emberek testi, de főleg lelki egészségét és nyugalmát megőrizze, és egyben alkalmassá tegye a szentség felvevőit a betegség és az időskor keresztjeinek és szenvedéseinek elhordozására.

A rahói plébániához tartozó öt egyházközségben több mint százan készültek fel és részesültek a betegek kenetében.

r.r.k.p.