Létezni fog-e Ukrajna 2042-ig?

2010. április 30., 10:00 , 485. szám

Az Ukrajnát legyőző donyecki csapat brutális nyomása minden bizonnyal letaglózza és csodálattal tölti el a kívülálló szemlélőt - véli Valerij Temenko a pravda.com.ua internetes hírportálon megjelent írásában, melyet az alábbiakban ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Ilyen gyorsan legfeljebb Adolf Hitler csapata szabta át saját országa kilátásait, amelynek az 1933 januárja és májusa között eltelt négy hónap alatt sikerült egy tüntetésektől hangos, forrongó polgári-proletár katlanból majdnem egynemű, engedelmes szürkésbarna masszává, a nemzeti szocializmus szubsztrátumává változtatni Németországot.

Amennyiben lehetséges, így mellesleg, az aktuális gazdasági problémák megoldása közben széttaposni az Alkotmányt, amely egyenesen tiltja külföldi katonai támaszpontok létezését Ukrajna területén 2017 után, úgy mi szükség az ilyen Alkotmányra?

Ha az Alkotmánybíróságnak és a Legfőbb Ügyészségnek nincsenek mechanizmusai és akarata a reagálásra az Alkotmány ilyen nyilvánvaló megsértését látva, ami a hazaárulás közvetlen jegyeit hordozza, mi szükség az ilyen Alkotmánybíróságra és ügyészségre?

Amennyiben a parlamenti ellenzék nem képes a nyilvánvaló hazaárulás közepette felvetni az államfő menesztésének kérdését, mi szükség az ilyen ellenzékre?

Ha a parlamentben nincs cselekvőképes ellenzék, s az mindinkább emlékeztet Grizlov anekdotikus Állami Dumájára, úgy mi szükség az ilyen parlamentre?

Amennyiben a parlamenten kívüli radikális ellenzék vezetői nem képesek legalább Ternopilban vagy Lembergben tömeges tiltakozó akciót szervezni az Ukrajna függetlenségét veszélyeztető nyílt fenyegetés okán, érdemes-e úgy tekinteni, hogy az országban létezik radikális ellenzék?

Ha az országban nincs egyetlen katonatiszt sem, aki képes volna a Főparancsnok hazaárulásával szembeni méltó tiltakozó lépésre, mire kell az ilyen hadsereg?

Amennyiben az országban a lakosság egyharmadának - egy nem baráti ország "ötödik hadoszlopának" - sikerült rákényszerítenie akaratát az alaktalan, sértődékeny, nehézfelfogású többségre - a másik kétharmadra -, mi szükség az ilyen országra?

Nem volna egyszerűbb a 26 kormányzóságnak baráti egyetértésben belépnie a szomszédos nagy birodalomba? (Szevasztopolnak, hála istennek, belépnie sem kell - már ott van.)

Egyáltalán, ebben az országban volt a Narancsos Forradalom?

Nem volna-e bölcsebb földrajzi és geopolitikai szempontból megcserélni helyileg a földgömbön Ukrajnát és Kirgíziát? Lehetséges, hogy a kirgizeknek fejlettebb az önbecsülésük pusztán azért, mert nemezsapkát viselnek - nem fázik a fejük és jobban fog az agyuk, mint a szegény ukránoknak? Nem kellene-e minden ukránnak nemezsapkát venni Kirgíziában?

A múlt évezred végi balkáni háború idején egy népszerű újság nagy cikket közölt Ne sírjatok, Szarajevó többé nem létezik címmel. Nem volna-e itt az ideje, hogy elfogadjuk értelmes munkahipotézisként, hogy nem érdemes sírni, Ukrajna többé nem létezik?

A rákkeltő donbászi meddőhányók szétkúsztak és beborították az ukrán feketeföldeket azok lassú népességével egyetemben. Kétségtelen, hogy Donbász félig alvilági vezérei egyáltalán nem készülnek leadni javaikat a kremlbéli csekistáknak. A donyeckiek tartanak a kremlbéliektől. De láthatóan biztosak benne, hogy sikerül őket is "átejteni".

A vérbeli tolvajnak kétszeri börtönbüntetés után is meggyőződése, hogy véletlenül kapták el, s legközelebb szerencséje lesz. A moszkvai csekisták, akik teljesen megvetik az alvilági vezéreket, tudják, hogy azok előbb vagy utóbb meghajolnak és visszakoznak. Így volt mindig, s így lesz a jövőben is. Az "iroda" mindig rajtakapja a bűnözőket a kapzsiság és hülyeség miatt.

***

De így csak egy kívülálló, biztonságos helyen ülő megfigyelő gondolkodhat. Az ukrajnai nyárspolgár viszont, akinek végtelen óvatosságában máris eszébe jutott, hogy könyörtelenül megtörik, akár 37-ben, beletörődik, megvakarja a tarkóját, s elmegy az összukrajnai azarovi szubotnyikra. Hol kell itt beiratkozni, hogy farönköt cipelhessek Azarovval?

hk