Ülésezett a RIT

2010. április 30., 10:00 , 485. szám

A beregszászi tárlatnyitó ünnepség után került sor a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) soros, tavaszi közgyűlésére.

Az elmúlt esztendő történéseiről Magyar László elnök tartott beszámolót, elégedetten állapítva meg, hogy a társaságnak szinte maradéktalanul sikerült megvalósítania eltervezett programjait, egyedül Őri Mihály ungvári festőművész egyéni tárlata maradt el a művész betegsége miatt. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a kiállításra idén sor kerülhet.

Az ülésen a szervezetbe tömörült művészek megvitatták a társaság előtt álló legfontosabb feladatokat, különös tekintettel a RIT fennállásának 20. évfordulója alkalmából tervezett év végi reprezentatív tárlattal kapcsolatos teendőkre. A jeles alkalomra összegző kiadvány megjelentetését tervezi a RIT, azonban - mint elhangzott - a kötet megjelentetéséhez még nem állnak rendelkezésre teljes mértékben a szükséges anyagiak, ezért az ülésen több lehetőség is felmerült a kiadvány formájáról. Magyar László elnök ismételten felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy még tart az évfordulós anyag szerkesztése, várják a tagság ezzel kapcsolatos javaslatait, különös tekintettel arra, hogy a mind az év végi tárlatnak, mind a kiadványnak az elmúlt 20 év termését kell reprezentálnia.

Megbeszélték a tanácskozás résztvevői a májusban esedékes VI. Hollósy Simon Alkotótábor megrendezésével kapcsolatos teendőket is. Tekintettel a tavalyi tábor sikerére, a társaság úgy döntött, hogy idén is Szarvasházán (Zsdenyijeve) kerül sor az eseményre.

hk