200 éve Európa szívében

Jubileumi ünnepség Rahón

2010. május 21., 10:00 , 488. szám
Orosz Ildikó, Bacskai József és Majnek Antal püspök az ünnepségen

A rahói római katolikus egyházközség május 15-én jubileumi ünnepség keretében méltatta a Nepomuki Szent János plébánia alapításának 200 éves évfordulóját. Az ünnepi szentmisét Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta.

A püspököt a templom előtt a FERMATA fúvószenekar fogadta, majd az ukrán és a magyar himnusz elhangzását követően a város nevében Jaroszlav Dumin polgármester üdvözölte.

Az egyházi méltóságot a plébániatemplomban a gyermekek verssel köszöntötték, majd a templom és az egyházközség történetének rövid bemutatása következett. Ebben többek között elhangzott, hogy a helyi lelkészséget 1791-ben, a rahói plébániát pedig 1810-ben alapították. Az egyház 1991-ben kapta vissza a régi plébániaépületet. 2004-2009. között felújították az egész templomot és a plébániát. A templom 1894-ben épített orgonáját 2010 tavaszán restaurálta Nyitrai Péter karnagy és felesége, amely orgona ezen szentmisén szólalt meg először.

A rahói egyházközség nevében Faltinszki Sándor, majd pedig Mikulyák László helyi római katolikus plébános köszöntötte a püspök atyát és a vendégeket, többek között Jaroszlav Dumint, Rahó város polgármesterét, Bacskai Józsefet, a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának főkonzulját, dr. Bartal Sándort, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának képviselőjét, dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét, Nyitrai Péter karnagyot (Mezőkövesd), Jaczkó Józsefet és Béres Istvánt, a rahói egyházközség egykori lelkipásztorait, a munkácsi egyházmegye papjainak képviseletében Rácz István, Butsy Lajos, Szulincsák Sándor, Molnár János és Németh Sándor atyákat, Bernáth Ferenc református lelkipásztort, valamint szinte az egész egyházmegyéből érkezett zarándokokat.

Majnek püspök beszédében a csoda és a hit erejéről, szerepéről, a példamutatás fontosságáról szólt. "Milyen szép volna, ha Jézus minden apostola, papja, hívője olyan gyönyörűen tudná bemutatni a hitét, a vallását, hogy aki ránéz, az rögtön föltekintene, és dicsérné az Atyát!" Ezt követően megszentelte a templom új paténáját és kelyhét. Majd az átváltoztatás és a Miatyánk után szentáldozásra, körmenetre és a püspök közvetítésével pápai áldásra került sor. A szertartás után köszöntötte még a rahóiakat Bartal Sándor, a lipótvárosiak üdvözletét és jókívánságait tolmácsolva. Beszédet mondott Jaroszlav Dumin polgármester, aki köszönetét fejezte ki Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának az addigi segítségért: a legfontosabbak között van a magyar nyelvű iskolai oktatás támogatása, melyet minden évben iskolai felszereléssel és egyszeri anyagi juttatással igyekeznek segíteni. Ezenkívül minden nyáron 45 iskolás diákot tíz napra vendégül látnak Magyarországon.

A szentmisét a Sárospataki Bazilika kórusának, valamint a helyi római katolikus egyházközség ifjúsági kórusának szolgálata tette még emelkedettebbé. A napot este ünnepi orgonahangverseny zárta, melyen többek között fellépett Nyitrai Péter karnagy, illetve megszólalt az általa restaurált új orgona is.

Fischer Zsolt