Mechanizált postakáosz

Nagyszőlősi járás

2010. május 21., 10:00 , 488. szám

A megszaporodott lakossági panaszok hatására a Nagyszőlősi Járási Tanács múlt pénteken napirendjére tűzte a járási önkormányzat és a közigazgatási hivatal közös lapja, a Nagyszőlős-vidéki Hírek terjesztésével kapcsolatos problémákat. A kérdésről Barta Józsefet, a tanács elnökének helyettesét kérdeztük.

Az önkormányzati vezető lapunknak elmondta: a testület meghívta ülésére Mikola Rosztovot, az Ukrposta megyei igazgatóságának vezetőjét, hogy a képviselők első kézből tájékozódjanak a problémák okairól. Mint emlékeztetett, a postával, s ezen belül a lapterjesztéssel kapcsolatos problémák a járásban azóta fennállnak, hogy a vállalat átszervezése miatt megszűnt az Ukrposta nagyszőlősi járási fiókja. Bár a járás továbbra is perben áll a postával, amiért a regionális központot Nagyszőlősről Ilosvára helyezték át, az utóbbi időben mégis csitulni látszottak a konfliktusok.

"A helyzet április közepén éleződött ki újra, amikor elrendelték, hogy a Nagyszőlősön nyomtatott helyi lap, a Nagyszőlős-vidéki Hírek szortírozását Ilosváról Munkácsra helyezzék át - mondja Barta József. - Az ilosvai betanított munkásokat, akik eddig a munkát végezték, elbocsátották, mivel Munkácson automatikus gépsort helyeztek üzembe erre a feladatra. Azaz jelenleg a Nagyszőlősön kinyomtatott lapszámot a városból elszállítják Munkácsra, ott szortírozzák, majd onnan visszaszállítva kézbesítik az előfizetőknek a járás településein. A helyzet azonban az, hogy vagy a gép nem megfelelő - bár Rosztov úr állítása szerint európai szintű, minden követelménynek megfelelő berendezésről van szó - , vagy a gép kezelőinek hozzáértésével van baj, mert ugrásszerűen megszaporodtak a lakossági panaszok. Csupán néhány példát emelnék ki a sok közül. Nevetlenfaluban április 24-én 97 előfizető egyáltalán nem kapta meg az újságot, május 1-jén egyáltalán senki sem jutott hozzá a laphoz a községben, s május 8-án is mindössze 46 kapta meg a 131 előfizetőből. Egy alkalommal a feketeardói magyar előfizetők valamennyi újságját Sósfalura (Novoszelice) szállították ki. Mikor az ukrán lakosságú faluban jelezték, hogy a magyar nyelvű újságok bizonyosan nem az övéik, a lapokat visszavitték Ilosvára, ahonnan később újra lekerült Nagyszőlősre, s végre eljutott Feketeardóba. Így persze csak jókora késéssel kapták meg az előfizetők a lapot. Tiszakeresztúrban a szombati, április 24-i, illetve május 1-jei lapszámot majd csak a következő hét csütörtökén kapták meg az olvasók."

Tiszapéterfalván, Gyulán és más településeken is előfordultak késések, tudtuk meg. Néhol csak egy héttel később kapják meg a lapot az előfizetők, többen pedig egyáltalán nem jutnak hozzá. Hasonló a helyzet Nagyszőlősön is. De probléma van a csomagokkal és a levelekkel is, amelyek sokszor ugyancsak késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettekhez. Előfordult például, hogy a bírósági idézés egy héttel a tárgyalás után érkezett meg az érintetthez.

"Valamilyen oknál fogva ezek a problémák elsősorban a magyar településeket érintik - jegyzi meg Barta József. - Nem tudjuk, mi lehet ennek az oka, amennyiben automatikus a berendezés. Talán nem tudja elolvasni a magyar újságot? Rosztov úr azzal érvelt a modernizálás, a gépesítés mellett, hogy haladni kell a korral, s ők európai szintű szolgáltatásra törekednek, hiszen Európában is automata berendezések végzik a postai szortírozást. De ha ez az európai szintű szolgáltatás, akkor mi nem kérünk belőle. Ezért a Nagyszőlősi Járási Tanács úgy döntött, hogy bizottságot hozunk létre, amely Munkácson, a helyszínen vizsgálja ki a helyzetet, s igyekszik megállapítani, hogy a gépek, a vezetők vagy az alkalmazottak hibáztathatók-e a történtekért."

A járási tanács egy hónapot adott a postának arra, hogy kiküszöbölje a problémákat. Amennyiben nem következik be változás, ismételten panasszal fordulnak a kormányhoz, a szakminisztériumhoz, egyszóval minden illetékeshez, s a korábbi status quo helyreállítását, azaz a nagyszőlősi postaközpont visszaállítását fogják követelni.

szcs