2010. június 11.

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

"Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában." (Mt 8,5-8,13.)

Ebben a régi történetben a hit lényegéről kapunk egy nagyon megszívlelendő tanítást az Úr Jézustól. Arról van benne szó, hogy egy ember nagyon egyszerűen és gyermeki bizalommal hitt az Úrban, és ezért meg is kapta azt a segítséget, amire szüksége volt.

Napjainkban is nagy szükségünk volna az isteni segítségre ebben a mai rohanó világban. Ez a történet azzal biztat bennünket, hogy számunkra is készen van a segítség, ha hiszünk Krisztusban. Láthatjuk a százados példáján, hogy hogyan lehet a hitetlenből is Jézusban bízó ember, pusztán azáltal, hogy találkozik az Úrral, hogy nyíltan, őszintén és teljes bizalommal feltárja előtte a problémáját. Nincs ez másképp ma sem: nekünk is szabad odamennünk Jézushoz, úgy, ahogyan vagyunk, hitetlenül, kételyekkel küzdve, bajok és nyomorúságok terhe alatt roskadozva. Szabad odaállnunk Jézus elé, és nyíltan, őszintén feltárni Előtte mindent, ami fáj, ami bánt, ami megkeseríti az életünket. Mert az ilyen alázatos Krisztus elé járulásból mindig hit fakad.

Az a különös ennek a századosnak a hitében, hogy csak egy szót várt Jézustól, nem azt, hogy kinyújtsa a kezét és megérintse a beteget. Mi vajon tulajdonítunk-e ekkora hatalmat Jézus szavának? Várunk-e felülről való segítséget, isteni beleszólást az életünkbe, vagy inkább saját magunk elképzelései szerint akarjuk kézben tartani a dolgokat? Ez a százados hitte azt, hogy Jézusnak hatalma van a betegség felett is, ezért érte be egyetlenegy szóval. A hit azt jelenti, hogy mi is ilyen hatalmat tulajdonítunk Krisztusnak.

Minden Krisztusban bízó ember megtapasztalta már azt, hogy hinni nem kell, hanem szabad. Csodálatos szabadság ez a gyengéknek, a kételkedőknek, a küszködőknek és a hitetleneknek is. Szabad odamennünk Jézushoz és kérni Őt arra, hogy nyissa fel szemünket, hogy mi is megtapasztalhassuk az Ő gyógyító hatalmát és értünk lehajló szeretetét.

Stefán Zoltán