A bírósági határozat végrehajtásáról

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

"El akartam adni a házam. A vásárló belegyezett, hogy előleget fizet érte a szerződés értelmében, amelyet a közvetítő állított össze a vásárló és az én jelenlétemben, de amelyet nem hitelesíttettünk közjegyzővel. Később a vásárló elállt az üzlettől, s követelte, hogy fizessem vissza az előleget. A bíróság még abban az évben semmisnek mondta ki a szerződést, s elrendelte, hogy fizessük vissza a pénzt. Azóta eltelt két év, de még nem fizettük vissza az előleget. Vajon mostanáig érvényben maradt-e, végrehajtható-e a bíróság határozata? Egyáltalán, létezik elévülési idő a bírósági határozatok esetében, s ha igen, mennyi az?"

- A Polgári Eljárási Törvénykönyv 14. paragrafusa értelmében a jogerőre emelkedett bírósági határozatok kötelező érvényűek az államhatalom és a helyi önkormányzatok valamennyi szerve, a vállalatok, intézmények, szervezetek, hivatalos személyek, tisztségviselők, valamint a polgárok számára, és végrehajtandók Ukrajna egész területén. Amennyiben a bírósági határozatot nem teljesítik, az alapul szolgálhat a törvény által megállapított felelősségrevonáshoz.

A PTK 223. paragrafusának 1. része értelmében a bíróság határozata a fellebbezési kérelem benyújtására kijelölt határidő lejártával lép hatályba, amennyiben az erre jogosultak nem éltek a fellebbezés jogával. A bírói határozat végrehajtásának következő szakasza a végrehajtási dokumentum (végrehajtási levél) kiadása a bíróság által, amire legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő napon sort kell keríteni. Ezt a dokumentumot az állami végrehajtási szolgálat a határozat jogerőssé válásának másnapjától kezdve három éven keresztül mutathatja be kényszervégrehajtást kérve. A végrehajtási idő számítása a határozat jogerőre emelkedését követő naptól kezdődik. Megszakítja ennek az érvényességi időnek a számítását a végrehajtási dokumentum teljesítésre történő bemutatása, illetve a határozat részleges teljesítése.

Az általános szabály szerint a végrehajtási határidő lejártával a követeléssel élő fél elveszíti a jogot a határozat kényszervégrehajtására. Azonban indokolt esetben (betegség, hosszú kiküldetés, természeti katasztrófa stb.) a határidő elmulasztása miatt az érintett kérheti a bíróságtól a végrehajtási határidő megújítását. Az erre vonatkozó kérelmet a bíróságnak tíz napon belül el kell bírálnia. Indokolt esetben, s amennyiben a jogszabályok másképp nem rendelik, a végrehajtási idő meghosszabbítható. A bíróság ezzel összefüggésben tekintetbe vehet minden olyan objektív és szubjektív körülményt, amely megakadályozta a kedvezményezettet a végrehajtási dokumentum teljesítésre való felmutatásában a megadott határidőn belül. A bíróságnak a határidő meghosszabbítását elutasító döntése ellen fellebbezéssel lehet élni.

pszv