Bohán Béla atya Kőrösmezőn

Templombúcsú és aranymise

2010. július 9., 10:00 , 495. szám

Szép, napsütéses időre ébredtek a kőrösmezői hívek június 29-én, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén. Ez az ünnep kettős örömet hozott, egyrészt mert a főapostolok ünnepe a templom búcsúünnepe, másrészt, mert ekkor mutatta be aranymiséjét a napokban pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelő Bohán Béla beregszászi plébános, aki két évtizeddel ezelőtt volt az egyházközség lelkipásztora.

Kicsik és nagyok öltöttek ünnepi ruhát és indultak a fenyőágakkal díszített és a vértanúságot szimbolizáló piros színbe öltöztetett templomba. A kőrösmezőieken kívül érkeztek zarándokok Rahóról, a Zipsereiből, Tiszabogdányból, Szvidovecről, sőt távolabbi vidékekről is. Ünnepi harang- és orgonaszó közben vonult a papság és a segédkezők a templomba. A szentmise elején Mikulyák László jelenlegi lelkipásztor köszöntötte aranymisés paptestvérét, majd megkérte, hogy mielőtt bemutatná az ünnepi szentmisét, áldja meg a templom új oltárképét, amely éppen az ünnep előtti napokban készült el.

A szentmise prédikációjában Béla atya rámutatott arra, hogy Szent Péter és Pál apostolok milyen fontos szerepet játszottak az egyház születésénél, majd pedig az ősegyház életében. Vértanúságuk valóban az Igazság két oszlopává, igazi olajággá és világító csillaggá tette őket.

Az ünnepi áldozat bemutatásához körmenetben hozták a hívek az áldozati adományokat, a kenyeret és a bort. A szentáldozást ünnepi körmenet követte, majd pedig elénekeltük a hálaadó himnuszt, a Te Deumot.

Sík Sándor Te Deum versének elhangzása után az egyházközség nevében Schweiger István kurátor köszöntötte az aranymisést, majd pedig Szentimrei Miklós áldást kérő éneke hangzott el. A szentmise egyik legszebb pillanata volt, amikor azok a ma már felnőtt és házas "gyermekek" léptek az oltár elé, akiket éppen 20 esztendővel ezelőtt készített fel Béla atya az elsőáldozásra, és akik a több évtizedes elnyomás után először járultak nyilvánosan, ünnepélyesen a szentáldozáshoz.

A pápai, majd a magyar Himnusz eléneklését Béla atya mindenki számára adott aranymisés áldása követte, majd a háziak a templomkertben látták vendégül a zarándokokat.

Kőrösmezői plébánia