A legjobb az adományozott örökség

2010. július 9., 10:00 , 495. szám

"Én gondozom gyógyíthatatlan betegségben szenvedő nagyapámat. Hálája jeléül rám hagyta kétszobás lakását. Megtudta ezt a fia, az én nagybácsim, és azt mondta, hogy ez a végrendelet semmit sem ér, a bíróságon keresztül úgyis eléri az örökség megosztását. Mit tehetnék, hogy nagyapám akarata érvényesüljön?"

- A polgári törvénykönyv 85. fejezetének értelmében, a polgár egy vagy több fizikai személyt jelölhet meg örökösének függetlenül attól, hogy milyen családi, rokoni vagy egyéb polgárjogi viszonyban áll velük. Az örökbehagyónak ugyancsak jogában áll indoklás nélkül megfosztani öröklési jogától egyik vagy másik törvényes örökösét. A bírói gyakorlat azonban az, hogy a kisemmizett örökösök utóbb mégis gyakran elérik peres úton az örökség megosztását. Ebben a helyzetben az ön számára biztonságosabb megoldást jelentene, ha közjegyző által hitelesített életfogytig tartó eltartási szerződést kötnének a nagyapával. De még ebben az esetben is, ha rokonai perre viszik az ügyet, arra kötelezhetik majd, hogy mutassa be a lakbérbefizetési, bevásárlási és egyéb számlákat, amelyek a nagyapa eltartására fordított kiadásokat igazolnák. Tanácsos ezenkívül naplót vezetni az eltartónak, amelyben a nagyapa aláírásával hitelesítene minden neki nyújtott szolgáltatást és a pénzbeli juttatásokat. Szükség lehet még a szomszédok tanúvallomására is arról, hogy ön példamutatóan gondoskodott az eltartott személyről. Mindezen körülményeket figyelembe véve az a legegyszerűbb és legbiztosabb módja annak, hogy elkerülje a későbbi kellemetlenségeket, a bírósági hercehurcát, ha ajándékozási okiratot írat a nagyapával, amelyet közjegyző hitelesít. Ezt a polgári jogi okmányt később rendkívül nehéz lesz megtámadni.

hk