Lelkészbeiktatás Izsnyétén

2010. július 9., 10:00 , 495. szám

A munkácsi járási Izsnyétén július 4-én hálaadó istentisztelet keretében iktatták be tisztségébe Harsányi Bélát, a település megválasztott lelkipásztorát.

Izsnyétén, a munkácsi járás magyarlakta településeinek egyikén a magyar nyelv s a nemzeti identitás megtartásában és erősítésében mindig is fontos szerepet töltött - és tölt - be a református egyház. A településnek hosszú ideig nem volt beiktatott lelkipásztora, a megbízott lelkészi teendők elvégzésére közel két évvel ezelőtt Harsányi Béla tiszteletes kapott lehetőséget. A tiszteletes sikerrel végezte feladatát, az eltelt idő alatt többek között befejeződött a templom külső és belső felújítása, valamint felépült az új parókia. Múlt vasárnap, július 4-én Harsányi Bélát az izsnyétei református templomban ünnepi istentisztelet keretében hivatalosan is beiktatták hivatalába. Az istentiszteletre szánt ünnepi igerészlet ezúttal Péter apostol első leveléből hangzott fel, melyet Zsukovszky Miklós Bereg megyei esperes hirdetett, egyben ő adta át Harsányi Bélának a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét. Az egyházkerület jelenlévő vendéglelkészei egy-egy igével köszöntötték a tiszteletest, majd ő maga arról szólt, hogyan indította el őt Isten a lelkészi hivatás felé. Az istentiszteletet a helyi ifjúsági kórus szolgálata tette még emelkedettebbé, majd végezetül az izsnyéteiek szeretetvendégségen látták vendégül az egyházkerület távolabbi településeiről az ünnepségre érkezett református híveket.

halász