Megjelent a helyhatósági törvény

2010. augusztus 6., 10:00 , 499. szám

A helyhatósági választási törvényt az ukrán parlament még július közepén elfogadta, de csak múlt szombaton lett hivatalosan közölve. Az első olvasathoz képest jelentős változások történtek, amelyekről az ukrán sajtó nem írt.

Talán a legszembeötlőbb, hogy törölték a kauciót mint a választáson való indulás feltételét. Így a pártoknak és jelöltjeiknek maga az indulás nem fog pénzbe kerülni.

Átalakult a tanácsok létszáma meghatározásának rendje. Az új verzió szerint a megyei tanácsok létszáma nem a lakosság számától fog függeni, hanem az a fő elv, hogy minden járásnak és járási jogú városnak jusson képviselet. Kárpátalján ilyenből van 18, tehát ha 3-asával kapnak helyeket, az 54 egyéni körzet, vagyis 108 az összlétszám.

Ugyanez az elv érvényesülne járási szinten, tehát a Beregszászi járás 32 tanácsa alkotna 32 körzetet, amely 64-es létszámot eredményezne.

A törvénynek egy további passzusa viszont előírja, hogy a megyei és járási körzeteknek is nagyjából egyformának kell lenniük. Ha az új séma szerint járnak el, Csapnak is ugyanannyi képviselője lenne a megyei tanácsban, mint a Técsői járásnak - ez kb. 15-szörös aránytalanságot jelentene a két járási szintű egységben létrehozott körzetek közt.

A tény azonban, hogy a fenti változtatásokat végrehajtották a törvényben, arra utal, hogy az adminisztratív egységek egyenlő képviseletét tartják szem előtt az arányosság rovására. Hacsak a központi választási bizottság vagy esetleg az alkotmánybíróság másként nem dönt. Egy darabig, de legkésőbb szeptember 10-ig marad a bizonytalanság a tanácsok létszáma és a körzetek adminisztratív alegységekkénti elosztását illetően.

- szerk.-