Jelezzük, hogy itt magyarok élnek

Falunap Eszenyben

2010. szeptember 18., 10:00 , 505. szám
Kovács Miklós köszöntője

Hagyományosan ünnepi istentisztelettel kezdődött az ungvári járási Eszenyben a falunap, ahol Balogh Attila, ungi református esperes hirdetett igét. Ezt követően az első és második világháború eszenyi áldozatainak emléket állító turulmadaras oszlop előtt Kovács Ferenc polgármester az ünnepélyes megnyitón köszöntötte a falunapra érkezett vendégeket és bejelentette, hogy a KMKSZ közbenjárásával és a Szülőföld Alap támogatásával felújították a temetőkertben álló II. világháborús emlékműveket, valamint felavatják az új kétnyelvű, címeres falutáblákat is.

Gönczy Sándor, a KMKSZ Eszenyi Alapszervezetének elnöke a település nevének történetét ismertette: Az ősi, Árpád-kori település neve a korabeli dokumentumokban Ezen földe, Ezzen, Kis-Ezzen alakban fordul elő, Eszenyként először 1454-ben említik. Ezt a nevét viselte a község egészen a szovjet időkig, amikor is Javorovóra "keresztelték át". Csak 1989-ben vett új fordulatot a név története, amikor egy nagygyűlésen többek között azt is kértem, hogy a község Javorovó nevét változtassák vissza Eszenyre." A szónok részletesen elmondta azt a hosszas küzdelmet, melynek eredményeként a Legfelsőbb Tanács 1991 februárjában jóváhagyta Javorovó község nevének Eszenyre való változtatását. Még abban az évben a KMKSZ-alapszervezet akkori elnökének, Fekete Józsefnek a vezetésével új kétnyelvű falutáblát állítottak.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében a falunévtáblák kapcsán kiemelte: "Ahogy az embernek otthon kell lennie a saját házában, ugyanúgy jelen kell lennie a közösségnek a saját közterein is, és ezt mindenki számára látható módon jelezni kell. Mindez nekünk itt, Kárpátalján különösen fontos, hisz ukrán fennhatóság alatt állunk és ezekkel a köztereinken felállított jelekkel tudjuk jelezni, hogy nemcsak mint egyének, hanem mint közösség is létezünk." Az elnök felhívta a figyelmet az október 31-én esedékes helyhatósági választások fontosságára, amikor – ahogy fogalmazott –"elfoglalhatjuk a helyi hatalom épületeit", a magyar közösség dönthet arról, hogy a magyar ügynek elkötelezett embereket fog ezekbe a pozíciókba ültetni, vagy a mindenféle ukrán pártok helyi embereit; olyanokat, akik a magyar nemzeti érdekeket fogják szem előtt tartani, vagy olyanokat, akik az ukrán gazdáik által kiadott parancsra fognak pattanni.

Mecseki Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja Eszennyel kapcsolatos személyes élményeiről beszélt, majd a három éve működő kishtárforgalommal és a schengeni vízumok kiadásával kapcsolatos tapasztalatokat említette, hangsúlyozva, hogy augusztus 20-án hatályba lépett a kettős állampolgárságról szóló törvény, amelyet 2011. január elsejétől a gyakorlatban is alkalmazni fognak.

A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével: dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke, a magyarországi testvértelepülés, Tiszaszentmárton küldöttsége Szűcs Dezső polgármester vezetésével, Varga Béla, a Kárpátaljai Magyar Tankönyvkiadó vezetője, valamint Szilvási Zoltán és Biró Sándor, Nagydobrony és Szalóka polgármestere.

A vendégek és a település lakosai megkoszorúzták a hősök emlékművét, majd felavatták a falutáblákat.

A falunapi rendezvények tiszteletére a Kis utcát ezen a napon lezárták a forgalom elől, és a helyszín valódi vásári forgataggá alakult, ahol az étel-ital és különféle csecsebecseárusok portékája között válogathattak a felnőttek, a gyerekek pedig kipróbálhatták a gumiasztalt és a lábbal hajtható autókat is. A futballpályán a járási bajnokságban szereplő eszenyi felnőttcsapat játszott izgalmas mérkőzést a bajnokságban éllovas eszenyi ifikkel. A kultúrházban délután négykor kezdődött el az ünnepi műsor. Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke, a KMKSZ Őrdarmai Alapszervezetének elnöke a járási adminisztráció és a tanács vezetőinek jókívánságát tolmácsolta, majd mindenkinek jó szórakozást és kellemes pihenést kívánt. Kiss Bence helyi óvodás bátran szavalta a Köszöntő című verset, majd megkezdődött az Eszenyi Napsugár Óvoda növendékeinek műsora. Fellépett a Szalókai Kultúrház Tánccsoportja és a Nagydobronyi Hímes Táncegyüttes, az Eszenyi Középiskola Szanyi Péter által felkészített énekkara, valamint a Szalókai Reménység Református Énekkar és a Nyitnikék Alapítványi Zeneiskola növendékei. A felsorolt előadók színvonalas programjai között az eszenyi színtársulat tehetséges fiataljai tréfás jelenetekkel, villámtréfákkal csaltak nevetést a zsúfolásig megtelt kultúrház közönségének ajkára. Végül Jónás János, az eszenyi kultúrház igazgatója, az eszenyi Ésik Alexandra és Szanyi Péter, a helyi középiskola zenetanára adtak elő nótákat és dalokat.

A kulturális programot követően hajnalig tartó utcabállal folytatódott az eszenyi falunap.

Badó Zsolt