Miként bánjunk el a lakásszövetkezet elnökével?

2010. október 15., 10:00 , 509. szám

"Szövetkezeti lakásban élek. A lakásszövetkezet felettünk lakó elnöke folyton elönti a lakásunkat. Hogyan vehetünk fel erről szabályszerűen jegyzőkönyvet az elnök és a vezetőség tagjai nélkül?"

- Az olvasó összeállíthat ugyan jegyzőkönyvet a lakásszövetkezet vezetőségének megkerülésével, amennyiben azonban bíróságig jut az ügy, a bíró nem fogja azt elfogadni bizonyítékként. Ezért azt tanácsolnám a károsultnak, hogy előbb mégiscsak írjon kérvényt a lakásszövetkezet vezetőségének címezve, kérje abban a károsodott lakás helyszíni szemléjének megejtését. A kérvényt tanácsos két példányban elkészíteni, hogy a másodpéldányon, amely a kérvényezőnél marad, meg lehessen ejteni a dokumentum átvételét igazoló hivatalos bejegyzést a lakásszövetkezet vezetősége részéről. Amennyiben a vezetőségnél megtagadják a kérvény átvételét, a károsult hívja ki a bizottságot a szemle megejtésére távirati úton. Az üzenet tartalma ehhez hasonló legyen: "2010 adott hónapjának adott napján kár érte az ilyen és ilyen utca ilyen és ilyen szám alatti lakásomat, miután a szomszédok elöntötték azt. Kérem, küldjenek ki bizottságot a helyszínre a károk szemrevételezése és rögzítése céljából." A távirat szövege végződjék azzal, milyen i

dőpontban tartózkodik otthon a károsult, s kérje, hogy amenynyiben a lakásszövetkezet vezetőségének ez az időpont nem felelne meg, tájékoztassák őt a bizottság érkezésének időpontjáról. Javasolnám, hogy a károsult küldjön hasonló tartalmú táviratot személyesen a lakásszövetkezet elnökének is. Amennyiben nem érkezik válasz a táviratokra, a károsultnak már jogában áll személyesen szemlebizottságot alakítani ház lakóiból, és meghívni egy független értékbecslőt, aki a bizottság jelenlétében rögzíti a károkat és megbecsüli a helyreállítási munkálatok költségeit.

Másrészről, ha a felső szomszéd gyakran önti el, azt tanácsolnám az olvasónak, hogy kössön biztosítást a lakásra, mert akkor a kárfelvételt, a jegyzőkönyvezést a biztosítótársaság végzi, amely megtéríti a keletkezett kárt, s a költségeket behajtja a szomszédon. A biztosítótársasággal való szerződéskötéskor csak arra kell odafigyelni, hogy minimális legyen az az alsó kárérték, amelytől kezdve a biztosítónak fizetnie kell.

hk