Kezes, fizess!

2010. november 19., 09:00 , 514. szám

"Szomszédom valutahitelt vett fel a bankban, s én lettem a kezese. A valutaárfolyam hirtelen változása s a gazdasági válság miatt a szomszéd elmaradt a hitelrészletek befizetésével. Minden hónapban törleszt valamennyit, de kevesebbet a kelleténél. Májustól a bank kezesként az én teljes fizetésemet is a hitel törlesztésére utaltatja át a számlámról. Bírósági tárgyalás nem volt az ügyben, a bank nem is tájékoztatott bennünket a lépéseiről. Jogszerűen jár-e el a bank? Mit tehetek ebben a helyzetben?"

- Ebben az esetben a banknak van igaza, hiszen a hitelt - függetlenül a körülményektől - törleszteni kell. Nagyon jó, hogy az adós nem állt le teljesen a befizetésekkel, mert azzal tovább rontotta volna viszonyukat a pénzintézettel. Ukrajna Polgári Törvénykönyve 553. és 554. paragrafusai értelmében a kezes felel a hitelező előtt, ha az adós nem teljesíti kötelezettségeit. Amennyiben az adós nem teljesíti kötelezettségeit, amelyekért kezességet vállaltak, adós és kezes szolidáris adósokként jelennek meg a hitelező előtt, amennyiben a kezességi szerződés nem állapít meg pótlólagos felelősségvállalást a kezes részéről. Ha a szerződés rendelkezései lehetővé teszik a pénzeszközök (fizetés) automatikus leemelését a kezes számlájáról, úgy a bank eljárása adott esetben jogszerű. Általában a hasonló szerződések tartalmaznak erre vonatkozó kitételeket. Ezért azt tanácsolnám az olvasónak, hogy figyelmesen tanulmányozza át a bankkal kötött kezesi szerződését. Amennyiben abban mégsem szerepel efféle rendelkezés, úgy a bank törvénytelenül járt el, s az olvasónak jogában áll a bírósághoz fordulni jogai és érdekei védelmében.

hk