Eladnánk a lakást, de eltűnt az egyik tulajdonos...

2010. november 26., 09:00 , 515. szám

"A lakásunkat három személyre privatizálták annak idején, azaz hármunk tulajdonát képezi jelenleg: elhunyt édesapám első feleségéét, a második feleségéét, s az enyémet. Az első feleséggel már több mint egy évtizede megszakadt a kapcsolatunk, úgy hallottuk, még a megyéből is elköltözött azóta. Édesapám halála után valamiképpen rendezni szeretnénk a lakás tulajdonjogi helyzetét, úgy döntöttünk, hogy eladjuk, de az eltűnt első feleség nélkül semmit sem tehetünk. Hogyan oldható fel ez a patthelyzet?"

- Első lépésként írásban tájékoztatnia kell az első feleséget mint tulajdonost arról, hogy szeretnék eladni a lakást. A tájékoztatást tartalmazó levelet tértivevényes küldeményként adja fel az illető utolsó ismert lakcímére. (A lakcímet esetleg a lakcímnyilvántartó hivatalban is megtudhatja.) Ezt a lépést kötelező megtenni, mivel Ukrajna Polgári Törvénykönyve 362. paragrafusának 1. része értelmében a közös tulajdon eladásakor a előjoga van az értékesítésre kerülő tulajdonrész megvásárlására a meghirdetett eladási áron, s másokkal azonos feltételek mellett. Egy hónap elteltével azután már jogában áll majd eladni az Önt megillető tulajdonrészt egy harmadik személynek akkor is, ha az első feleség ez idő alatt nem jelentkezett.

hk