Ha a telek társtulajdonosa nem akar privatizálni

2010. december 3., 09:00 , 516. szám

"A háznak, amelyben lakunk, három tulajdonosa van. Ketten egyetértünk annak a teleknek a privatizációjával, amelyen a ház áll, s már a szükséges dokumentumokat is beszereztük, a harmadik tulajdonos azonban ellenzi ezt a lépést. Az illetékes hivatalban ugyanakkor azt mondják, csak akkor foglalkoznak majd a privatizációra vonatkozó kérésünkkel, ha a harmadik fél okmányait is megkapják. Mit tegyünk?"

- A levélből nem derül ki egyértelműen, miként került hármójuk közös tulajdonába a lakóház. Ukrajna Földkódexének 120. paragrafusa értelmében, ha egy személy szert tesz egy lakóépület tulajdonjogára, tulajdonába megy át az a földrészleg is, amelyen a ház áll. Amennyiben a lakóház tulajdonjogával több személy rendelkezik, úgy a földrészlegre való jog a lakóházban bírt tulajdonrésszel arányosan oszlik meg. Ebben az esetben tehát Önök mindhárman megszerezték már a telek tulajdonjogát a saját tulajdonrészük arányában, ily módon most már csupán hivatalos formába kell ezt önteni.

Amennyiben vita támad ezzel kapcsolatban a tulajdonosok egyikével, a levélírónak jogában áll a bírósághoz fordulni. Meg kell jegyeznem azonban, hogy az ilyen perek rendszerint ugyancsak elhúzódnak. Földkérdések tárgyalásakor a bíróságok minden esetben bírósági szakértői vizsgálatot rendelnek el, amelynek egyebek mellett meg kell határoznia a társtulajdonosok tulajdonrészeit.

A levélből az sem derül ki, hogy a gyakorlatban megosztott-e maga a ház is. Amennyiben ugyanis így van, esetleg kérni lehetne a bíróságot, hogy ennek megfelelően ossza el a földrészleget is a társtulajdonosok között.

Amennyiben a végrehajtó hatóságok vagy a települési önkormányzat elutasítja a kérdés rendezését saját hatáskörben, a vitában az adminisztratív bíróság hivatott dönteni.

hk