Meghosszabbítható-e a szabadság beteglap esetén?

2010. december 31., 09:00 , 520. szám

"Kivettem a rendes éves szabadságomat, de már az első napokban megbetegedtem, s azután három hetet az ágyban töltöttem. Ilyen esetben van lehetőség arra, hogy meghosszabbítsam a szabadságomat?"

- Természetesen meg lehet hosszabbítani a szabadságot. A helyzet ugyanis az, hogy a Munkatörvénykönyv 80. paragrafusa értelmében az évi rendes szabadság meghosszabbítható a megállapított rend szerint (tehát az úgynevezett beteglappal) igazolt ideiglenes munkaképtelenség esetén. Más szóval, amennyiben Ön megbetegedett, azonnal nyittasson beteglapot, s a munkaadónak kötelessége lesz meghosszabbítani az Önnek kiadott rendes évi vagy egyéb pótlólagos szabadságot annyi nappal, ahányat beteglapon töltött. Ne dőljön be az esetleges elutasításnak! A szabadság csak abban az esetben nem hosszabbítható meg hasonló helyzetben, ha a beteglapot a gyermek vagy más családtag gondozása végett adták ki.

hk